HBAB01041U BAL, Bosnisk/Kroatisk/Serbisk sprog 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian Language Proficiency 1

Uddannelse

Udbydes efter 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk

Kursusindhold

Bosnisk/Kroatisk/Serbisk grammatik og oversættelse til dansk

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Bosnisk/Kroatisk/Serbisk sprog 1 (fagelementkode HBAB01042E)

Se grupperum i Absalon

Bestået propædeutikken
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5