HBAÆ00021U BAL, Bosnisk/kroatisk/serbisk propædeutik 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian propaedeutics 2

Uddannelse

BA 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk

Kursusindhold

Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk, basal morfologi, syntaks og ordforråd

Målbeskrivelser

2015 BA-studieordningen:

Propædeutik 2 (fagelementkode HBAB00701E)

Vil være tilgængelig i Absalon

Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5