HASB00421U ASY, Akkadisk 1 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Accadian 1

Uddannelse

Studieordning for Nærorientalske old-tidskulturer på bachelorniveau med centralt fag i Assyriologi, Nærorientalsk arkæologi eller Ægyptologi, 2015-ordningen

BA tilvalgs-studieordning i Assyriologi, 2007

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til det Akkadiske sprog, som er verdens ældste Semitiske sprog. Studerende skal lære Akkadiske skriften (kileskrift), grundæggende ordforrådet og grammatikken. Kurset fokuserer om den Old Babylonske dialekt af det Akkadiske sprog.

Målbeskrivelser

BA- 2015-studieordning:
Akkadisk 1 (Fagelementkode HASB00421E)


BA-tilvalg 2007-studieordning:
Akkadisk A (Fagelementkode HASB10061E)

R. Caplice, Introduction to Akkadian. Fourth edition. Biblical Institute, Rome (2002).

Holdundervisning delvis i dialogform
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 296,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 56
 • I alt
 • 412,5