HARB10501U ARAB, Intensivt arabisk sprogforløb med fokus på feltarbejder (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Intensive Arabic language course with focus on fieldwork

Uddannelse

BA tilvalg, 2015-studieordning: Arabisk til samfundsfaglige studier

KA tilvalg, 2015-studieordning: Arabisk til samfundsfaglige studier

Kursusindhold

Kurset retter sig mod alle studerende der ønsker at kombinere et basalt kendskab til arabisk med en praktisk tilgang i form af feltarbejde. Der vil være øvelser, hvor de studerende kommer ud i relevante arabiske miljøer i København og hvor fokus er på samtale på arabisk og indsamling af gloser. . Desuden består kurset af tilegnelse af det arabiske alfabet, samtaleøvelser om basale emner, skrive – og læseøvelser samt en indføring i forskellen mellem talt arabisk dialekt og standardarabisk med fokus på funktionelt og praktisk sprogkendskab.

Målbeskrivelser

BA tilvalg 2015-ordning:
Arabisk til samfundsfaglige studier (Fagelementkode HARB10501E)

KA tilvalg 2015-ordning:
Arabisk til samfundsfaglige studier (Fagelementkode HARK03181E)

Online øvelser samt udleveret materiale

Den studerende skal have bestået 45 ECTS-point af det centrale fag før påbegyndelse af bachelortilvalget.
6 lektioner pr. uge. Klasserumslektioner og feltarbejde.
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 18
  • Forberedelse
  • 310,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse