HARB10081U ARAB, Den klassiske islamiske civilisation (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Classical Islamic Civilisation

Uddannelse

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk, 2007

Kursusindhold

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i og viden om tilblivelsen af den klassiske islamiske civilisation. Med udgangspunkt i læsning af udvalgte tekster i oversættelse giver kurset den studerende indblik i den gradvise formulering af islamisk ret, islamisk dogmatik og islamisk filosofi.

Målbeskrivelser

BA 2007-tilvalg:
Den klassiske islamiske civilisation (Fagelementkode HARB10081E)

Den klassiske islamiske civilisation (Fagelementkode HARB10161E) 
(studerende med Arabisk som centralt fag)

Jonathan B. Berkey: The Formation of Islam, Cambridge: Cambridge University Press 2003 eller senere udgave.

Wael B. Hallaq: The Origins and Evolution of Islamic Law, Cambridge: Cambridge University Press 2005 eller senere udgave.

Tilman Nagel: The History of Islamic Theology, Princeton: Markus Wiener Publications 2000 eller senere udgave.

Oliver Leaman: A Brief Introduction to Islamic Philosophy, Cambridge: Polity Press 2009 eller senere udgave.

Der udarbejdes tillige en materialesamling til kurset. Den vil være tilgængelig ved kursets begyndelse.

Holdundervisning med diskussion – det forventes derfor, at alle til hver gang har læst i henhold til undervisningsplanen, der uddeles ved kursets begyndelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5