HARB01321U ARAB, BA opgave og KA specialeseminar (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Writing-up seminar for thesis writers

Uddannelse
Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi 2010-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008

Studieordning for kandidatuddannelsen i Islamiske Studier, 2008
Kursusindhold

Kurset henvender sig til BA og KA studerende på alle Mellemøstfag uanset fagretning, som i efteråret 2015 skal skrive BA opgave eller påbegynde KA specialet.

Hvad er analyse egentlig?

Hvad er teori og empiri?

Hvad er metode?

Hvordan laver man problemformulering?

Hvordan opbygger man et argument?

Hvordan afgrænser man noget?

Hvordan får man taget hul på en større opgave?

Hvad er selvstændighed?

Og er min opgave videnskabelig nok?

Spørgsmålene er ofte mange når man pludselig sidder med et større akademisk arbejde. Usikkerheden kan hurtigt melde sig. Seminaret er et praktisk orienteret skriveseminar for BA opgave og KA specialeskrivere på alle mellemøstfagenes studieretninger.

Udgangspunktet for seminaret er de studerendes egne projekter og egne skriverier. Gennem disse diskuteres forskellige dele af den analytiske arbejdsproces fra den vage ide til det færdige produkt.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:

BA-projekt
Arabisk: (Fagelementkode HARB01321E)

Hebraisk: (Fagelementkode HHEB01321E)

Persisk: (Fagelementkode HPEB01321E)

Tyrkisk: (Fagelementkode HTRB01321E)

KA 2008-ordning, Mellemøsten og Islamiske studier

Speciale:

Mellemøsten (Fagelemenkode HMØK03741E)

Islamiske Studier (Fagelementkode HISA04711E)

Tekster udleveres ved seminaret begyndelse

Seminarer med aktiv studenterdeltagelse
Undervisningen opdeles i henholdsvis BA og KA niveau, hvor BA undervises i lige uger og KA undervises i ulige uger.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5