HARB01311U  ARAB, Samfundsdebat (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Debating Society

Uddannelse
Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kursusindhold

Det er ikke til at undgå debatten i vesten om islam og om islams rolle i samfundet. Men hvordan ser den arabiske debat om islam og islams samfundsmæssige rolle ud? Og hvordan hænger debatten sammen med aktuelle sociale, kulturelle og politiske processer i den arabiske verden?

Det overordnede tema for dette kursus er den arabiske samfundsdebat om islam! Et af de spørgsmål, vi særligt vil fokusere på, er hvordan præmisserne for samfundsdebatten har ændret sig. De nye teknologier i sammenhæng med et øget krav til individets egen refleksive stillingtagen til ens religiøse

identitet har bl.a. åbnet op for en fragmentering og pluralisering af religiøse autoriteter, religionspraksis, og nye fortolkninger. Det kræver ikke større økonomiske eller teknologiske ressourcer at tage del i debatten ved at

cirkulere kassettebånd, åbne en radio eller en webside, eller for den sags skyld en tv-kanal. Det medfører samtidig en øget kommercialisering af den medierede religion, der er med til at forme debatten. Ikke blot den

religiøse identitet er på denne måde under forandring, men deraf følger også nye rum og former for debat. Spørgsmålet er, hvor debatten er på vej hen?

På kurset gennemgås både traditionalisters og modernisters, islamisters og sekularisters samt minoriteters syn på religion i det offentlige rum i den

arabiske verden. Hvad siger moderne islam om flerpolitisk partisystem, demokrati, ytringsfrihed, minoritetsrettigheder, medicinen, ændring af køn,

reagensglasbørn, nydelsesægteskab, kvinders beklædning, kønsadskillelse, film, teater, musik, korancitering via mikrofon osv.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Samfundsdebat (fagelementkode HARB01311E) 

 

Der vil blive inddraget litteratur på engelsk, dansk og arabisk, både videnskabelig litteratur og materiale fra pressen samt visuelt materiale.

Se Absalon  ”Samfundsdebat”

Kurset har karakter af seminar-form, som forudsætter høj studenter-aktivitet.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5