HARB01291U ARAB, Moderne arabisk litteratur (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Moderne Arabic Literature

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007

Kursusindhold

Der læses tekster fordelt på mindst 2 genrer eller forfattere mhp grammatisk og litteraturvidenskabelig analyse. Desuden skrives der referater på arabisk af teksterne

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Moderne arabisk litteratur (fagelementkode HARB01291E)

BA 2007-tilvalgsstudieordning:  
Moderne arabisk litteratur i oversættelse (fagelementkode HARB10111E)

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,5