HARB01251U ARAB, Litteratur 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Literature 2

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag, Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk ærkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

BA tilvalg studieordning i Arabisk, 2007

Kursusindhold

Undervisningen er udlagt og foregår I Cairo (eller et andet sted i Mellemøsten)

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Arabisk litteratur 2 (fagelementkode HARB01251E)

BA Tilvalg 2007-studieordning:
Arabisk, persisk og tyrkisk litteratur i oversættelse med indføring i litterær teori og metode (faglementkode HARB10101E)

Gennemgang af tekster indenfor moderne arabisk litteratur og arabisk litteraturhistorie

Arabisk Propædeutik A og B samt litteratur 1
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 175
  • Forelæsninger
  • 100
  • I alt
  • 275