HARB01251E ÅU ARAB - Arabisk Litteratur 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Arabic Literature 2

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010.

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over arabisk litteraturhistorie samtidigt med at vi læser udvalgte tekster på arabisk af moderne forfattere

Målbeskrivelser

BA 2010 studieordning:
Arabisk litteratur 2 (fagelementkode HARB01251E)

Bestået arabisk litteratur 1
Holdundervisning
Lørdage kl. 14-17: 13/2, 27/2; 12/3; 2/4; 16/4; 30/4; 7/5; 21/5
Samkøres med Moderne arabisk litteratur og litteratur 1
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse