HARB01231U ARAB, Kommunikativt arabisk 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Comunicatve Arabic 2

Uddannelse

BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi

BA tilvalg 2007-studieordning i Arabisk.

Kursusindhold

Undervisningen er henlagt til sprogtræningsprogrammer i et arabisk land efter aftale med fagets ansvarlige underviser. Der kræves aktiv undervisningsdeltagelse i den udbudte undervisning samt i tilhørende ekskursioner, hvis værtsinstitutionen arrangerer sådanne. Ca. 3 uger af undervisningen består af et projekt, hvor de studerende i grupper arbejder med et emne, hvor de bl.a. skal tilrettelægge, indgå i og efterbearbejde kommunikative situationer med arabisktalende; fx i form af interviews m.m. Den afsluttende del af projektet består af en formidling af projektets proces og resultater til de medstuderende.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Kommunikativt arabisk 2,  (fagelementkode HARB01231E)

BA Tilvalg 2007-studieordning:
Kommunikativt arabisk 2,  (fagelementkode HARB10041E)

Arabisk Propædeutik B og Kommunikativt arabisk 1
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 219
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 275