HARB01181U  ARAB, Kommunikativt arabisk 1 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Communicative Arabic 1

Uddannelse
Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
eller Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007
Kursusindhold

Der undervises i de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skrive. Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Kursets tema er eksil og udlændighed. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende og gruppearbejder

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Kommunikativt arabisk 1 (fagelementkode HARB01181E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Kommunikativt arabisk 1 (fagelementkode HARB10011E)

Kursusmaterialet er ToRS’s internetbaserede materiale til Kommunikativt arabisk 1. I undervisningen bruges et print af materialet, der kan købes i Publikom på KUA2.

Arabisk propædeutik B
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 81,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 137,5