HARB00551U ARAB, Mellemøstens moderne historie (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

History of the Modern Middle East

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2015 eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007

Kursusindhold

Kurset giver den studerende viden om den historiske udvikling i Mellemøsten i det 19., 20. og 21. århundrede. 

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning: 
Mellemøstens moderne historie:

Arabisk (fagelementkode HARB00551E)
Hebraisk (fagelementkode HHEB00551E)
Persisk (fagelementkode HPEB00551E )
Tyrkisk (fagelementkode HTRB00551E )

BA tilvalg 2007-studieordning: 
Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HARB10061E)

Eugene Rogan: Thed Arabs. A History, London: Penguin Books seneste udgave. Dertil udarbejdes en materialesamling med centrale kilder og supplerende tekster, der kan fås ved kursets begyndelse.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. Det kræves derfor, at den enkelte studerende til hver gang har forberedt sig og læst det, undervisningsplanen anfører.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5