HARÆ00021U ARAB, Arabisk Propædeutik 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Arabic Propeadeutics 2

Uddannelse

Studieordning for nærorientalske oldtidskulturer på bachelorniveau med centralt fag i arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2015-ordningen

Kursusindhold

Kurset er en fortsættelse af Arabisk Propædeutik 1. Der arbejdes videre med grundlæggende arabisk grammatik og optræning af de kommunikative kompetencer på arabisk. Dette gøres ved grammatikgennemgang, tekstlæsning, skriftlige øvelser og samtale.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Arabisk Propædeutik 2 (Fagelementkode HARÆ00021E)

På kurset bruges Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del II, lektion 1-6 og 7-12. Det foreligger også som print i to mapper, som kan købes i KUAs kompendieudsalg.

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5