HARÅ01321U ÅU ARAB - Arabisk BA-projekt (Forår 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

BA Project

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010.

Kursusindhold

Projektet ligger sent i det grundfaglige studieforløb og giver mulighed for fordybelse i et selvvalgt emne indenfor faget. Det udbydes som individuel vejledning. Der vil blive afholdt en introduktionsgang som aftales med de studerende, hvor der dels vil blive givet en introduktion til kravene for BA-projekter, dels vil foregå en drøftelse af de enkeltes projektforslag samt blive udpeget en vejleder.

Målbeskrivelser

BA 2010 studieordningen:  
Arabisk BA-projekt (fagelementkode HARB01321E)

210 ECTS af BA´en skal være bestået, før man kan skrive projekt
Selvstudium med vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 412,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse