HARÅ01292U ÅU ARAB - Moderne arabisk litteratur (Forår 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Modern Arabic Literature

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010.

Kursusindhold

Vi læser tekster på arabisk af nyere arabiske forfattere. Nogle af teksterne læses intensivt med nøje gennemgang og oversættelse – andre læses ekstensivt i et hurtigere tempo.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Moderne arabisk litteratur (fagelementkode HARB01291E)

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse