HARÅ01252U ÅU ARAB - Arabisk Litteratur 2 (Foråret 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Arabic Literature 2

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010.

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over arabisk litteraturhistorie samtidigt med at vi læser udvalgte tekster på arabisk af moderne forfattere

Målbeskrivelser

BA 2010 studieordning:
Arabisk litteratur 2 (fagelementkode HARB01251E)

Bestået arabisk litteratur 1
Holdundervisning
undervisningen foregår på lørdage fra 14-17: 12/9; 26/9; 10/10; 31/10; 14/11; 28/11; 12/12. Samkøres med litteratur 1 og Moderne arabisk litteratur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse