HARÅ01241U ÅU ARAB - Dansk-arabisk oversættelse (Forår 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Translation Danish-Arabic

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kurset udbydes via Åbent Universitet

Kursusindhold

Kurset træner oversættelse dansk-arabisk. Materialet er bygget op omkring emner for bl.a. at sikre gentagelse af ordforråd og omkring et struktureret arbejde med sproglige træk som det er vigtigt at være opmærksom på ved oversættelse fra dansk til arabisk. Den studerende skriver oversættelser, der rettes af underviseren og som drøftes på lørdagsseminarerne. Desuden arbejder kurset med forskellige typer øvelser, der støtter oversættelsesprocessen. Det vil være muligt at følge dette kursus uden adgang til Internettet, men det er dog en fordel at benytte it-delen også, da de specifikke it-dele og den tilhørende lyd i høj grad støtter arbejdet med oversættelsesprocessen.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Oversættelse dansk-arabisk (Fagelementkode HARB01241E) 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De studerendes
aktive deltagelse sker dels ved i løbet af kurset at aflevere de stillede skriftlige oversættelsesopgaver, dels ved aktiv deltagelse i hold og gruppe øvelser i timerne.
Lørdage 10-14 på flg. Lørdage: 13/2; 27/2; 12/3; 2/4; 16/4; 30/4; 7/15; 21/5
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse