HARÅ01211U ÅU ARAB - Islam og islamforskning (Forår 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Islam and Islamic Studies

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til udvalgte områder indenfor Islam med vægten lagt på forskellige genrer af islamisk litteratur, blandt andet Koranen, Hadith, sufisme (islamisk mystik), historieværker og dogmatiske værker. Disse tekster vil blive læst i oversættelse til engelsk eller dansk. Endvidere sigter kurset mod en diskussion af hvordan disse tekster er blevet læst og forstået af islamforskningen igennem de seneste hundrede år. Der udleveres litteraturlister i forbindelse med undervisningen.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:

Islam og Islamforskning (fagelementkode HARB01211E)

Forelæsninger og diskussioner
10 torsdage.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse