HARÅ01192U ÅU ARAB - Arabisk litteratur 1 (Forår 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Arabic Literature 1

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Kursusindhold

Introduktion til moderne arabisk litteratur. Vi læser moderne arabisk litteratur på originalsproget og drøfter teksterne i deres historiske og litterære sammenhæng. Sideløbende arbejder vi også med grammatisk analyse af de tekster, vi læser. Kurset samkøres med moderne arabisk litteratur og med arabisk litteratur 2.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Arabisk litteratur 1 (Fagelementkode HARB01191E)

Arabisk Propædeutik A og B (eller tilsvarende niveau) skal være bestået før man kan tage Arabisk litteratur 1.
Holdundervisning
Undervisningen foregår på lørdage fra kl. 14-16: 13/2, 27/2; 12/3; 2/4; 16/4; 30/4; 7/5; 21/5
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse