HARÅ01162U ÅU ARAB - Arabisk grammatisk propædeutik (Forår 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Arabic Grammatical Propædeutics

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller 2015

Kursusindhold

Udgangspunktet for det grammatiske arbejde på kurset er de tekster, der allerede er blevet arbejdet med ud fra en mere kommunikativ synsvinkel i arabisk kommunikativ propædeutik. Det grammatiske arbejde med sproget på arabisk grammatisk propædeutik har et analytisk sigte, hvor der arbejdes med grundige analyser af morfologi, syntaks, kasus- og verbalsystem. Arabisk grammatisk propædeutik er et supplement til arabisk kommunikativ propædeutik. Bestået arabisk kommunikativ propædeutik og arabisk grammatisk propædeutik giver adgang til de andre arabiske studieelementer med et sprogligt indhold.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Arabisk grammatisk propædeutik (fagelementkode HARB01161E)

BA 2015-studieordning:
Arabisk grammatisk propædeutik (fagelementkode xxxxxxxxx)

 

Der er ingen forudsætningskrav til kurset.
Fjernundervisning via internettet med seminarer efter aftale
Fjernundervisning og et introduktionsmøde samt en eller flere mødegange i løbet af semestret. Antallet af mødegange afhænger af deltagerantallet og aftales efter tilmeldingen med Ulla Prien.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse