HARÅ01112U ÅU ARAB, Arabisk propædeutik 1 - fjernundervisning (Efterår 15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Arabic Propædeutics 1

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk, eller Tyrkisk. 2015

Kursusindhold

Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk, som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Efter en introduktion til sproget og indlæring af det arabiske alfabet samt enkle samtaler gennemgås dele af den grundlæggende grammatik, og der læses arabiske tekster af stigende sværhedsgrad om livet i Mellemøsten og føres samtaler på baggrund af materialet. Undervisningsmaterialet er instituttets materiale, der ligger på internettet. Deltagerne i kurset vil få et password så de har mulighed for at arbejde med det netbaserede billede-, lyd- og tekstmateriale og lave de interaktive øvelser, der hører til. Det anbefales at bruge det netbaserede materiale, men det er dog ingen forudsætning at have netadgang, da materialet sælges i kompendier med tilhørende cd’er. Arabisk sprog og grammatik 1 giver sammen med det efterfølgende kursus: Arabisk sprog og grammatik 2 adgang til de andre arabiskkurser med et sprogligt indhold. Der planlægges en studietur til Mellemøsten i slutningen af januar 2015.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Arabisk propædeutik 1 (fagelementkode XXXXXXX)

Undervisningsmaterialet er instituttets materiale, der ligger på internettet. Deltagerne i kurset vil få et password så de har mulighed for at arbejde med det netbaserede billede-, lyd- og tekstmateriale og lave de interaktive øvelser, der hører til. Det er dog ingen forudsætning at have netadgang, da materialet sælges i mapper med tilhørende cd’er

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Fjernundervisning via internettet samt lørdagsseminarer
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0