HARÅ00022U ÅU ARAB, Arabisk propædeutik 2 fjernudervisning (Forår 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Arabic Propædeutics 2

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptlogi, 2015

Kursusindhold

Kurset er en fortsættelse af Arabisk propædeutik 1. Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Vi fortsætter med at læse og lytte til arabiske tekster om livet i Mellemøsten, og fører med udgangspunkt i tekster og øvelser samtaler om f.eks. medier, dagligliv i Mellemøsten, film og litteratur med stigende krav til god sætningsopbygning og kendskab til et grundlæggende ordforråd samt gennemgang af hovedtrækkene i den arabiske grammatik. Der vil desuden være skriftligt arbejde, essays, oversættelser m.m.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:

Arabisk propædeutik 2 (fagelementkode HARÆ00021E)

På kurset bruges Arabisk internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del II, lektion 1-6 og 7-12. Det foreligger også som print i to mapper, som kan købes i Publikom på KUA

Bestået Arabisk Propædeutik 1
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0