HÆGB01151U ÆGY, Middelægyptisk B (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Middle Egyptian B

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Ægyptologi, 2007

Kursusindhold

Kurset gennemgår hovedtrækkene af middelægyptisk grammatik.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning
Middelægyptisk B (fagelementkode HÆGB01151E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Middelægyptisk B (fagelementkode HÆGB10061E)

James P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (Cambridge University Press, 2014), samt ordbog, f.eks. R. O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford 1962.

Middelægyptisk A
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 355,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5