ASTK15666U AFLYST - SEMINAR:Dansk og international forbrugerpolitik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

CANCELLED - SEMINAR: Consumer politics

Kursusindhold

På markedet reguleres relationerne mellem virksomheder og forbrugere på mangfoldige måder for at sikre forbrugerne muligheder for at træffe informerede valg og garantere forbrugerne forskellige typer af rettigheder. Der er nationalt skabt en række institutioner og vedtaget love, der dels beskæftiger sig med forbrugernes stilling generelt, dels søger at behandle problemstillinger inden for særlige brancher. Samlet set er der i Danmark skabt et avanceret institutionelt system til at behandle, vedtage og implementere forbrugerpolitik, men nye udfordringer skaber behov for nye initiativer. Forbrugerpolitik kommer således under pres med internationaliseringen af markeder, og også på internationalt plan finder vi en række institutioner og tiltag, der skal sikre forbrugerne og deres rettigheder. Dels behandles forbrugerpolitik i en regional ramme i EU, og dels findes mange globale institutioner, der har specielle dagsordener og behandler særlige problemer. I varierende grad skabes også her regler og normer, der kan styrke forbrugernes stilling, en også her er der svagheder og mangler i udviklingen af forbrugerpolitikken.

Målbeskrivelser

Seminaret sigter på at give empiriske og teoretiske indsigter i de centrale aktører og problemstillinger inden for forbrugerpolitik og giver således den studerende kompetencer til at forstå 1. Forbrugerpolitikkens mangesidige indhold og gradvise institutionalisering 2.Muligheder og begrænsninger ved forbrugernes kollektive handling, 3.Erhvervslivets rolle som problemskaber og problemløser i forbrugerpolitikken , 4. Vanskelighederne ved og nødvendigheden af koordination i forbrugerpolitik, 5. Placering af forbrugerpolitik i henholdsvis en national og international ramme. I seminaret trænes færdigheder i mundtlig og skriftlig præsentation af stoffet på en sådan måde, at det også kan bruges til andre arbejder. Seminaret tjener også en som idegenerator til udvikling af specialeemner inden for forskellige sider af forbrugerpolitikken, hvor der er mange og uudforskede emner.  

Bardach, Eugene (1998). Getting Agencies to Work Together (Washington D.C: Brookings), pp. 19-51

Biermann, Rafael (2008). “Intern-Organization Relations: An emerging research programme”, pp. 173-184, in Bob Reinalda (ed), Non State Actors (Farnham: Ashgate), 12pp.

Brobeck, Stephen and Robert N. Mayer, eds., Watchdogs and Whistleblowers: A Reference Guide to Consumer Activism (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2015). 50 pp.

Hilton, Matthew (2009). Prosperity for All. Consumer Activism in an Era of Globalization (Cornell University Press: Ithaca and London).

Ronit, Karsten (2003). Forbrugerpolitik og den politiske beslutningsproces (København: Forlaget Politiske Studier). 223 pp.

Ronit, Karsten (2005). Selvregulering og de private ankenævn i dansk forbrugerpolitik (Multivers: København). 232pp.

Ronit, Karsten (2015). Global Consumer Organizations (London & New York: Routledge). 180 pp.        

Stolle, Dietlind and Michele Micheletti, Political Consumerism. Global responsibility in Action (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). Pp. 1-94.

Trumbull, Gunnar (2012). Strength in Numbers: The Political Power of Weak Interests (Cambridge: Harvard University Press).  Pp. 1-69, 99-210.

Yaziji, Michael and Jonathan Doh (2009). NGO and Corporations (Cambridge: Cambridge University Press), Pp. 3-32, 123-145.

Undervisningen vil tage form inden for rammerne af et seminar (7,5 ETCS). Der vil her indgå en række oplæg/​forelæsninger, ekskursioner samt oplæg fra seminardeltagerne. Undervisningen (moduler af hver to timer) finder fortrinsvis sted i september og oktober, hvor forelæsning og eksursioner afholdes. Herefter vil der være mulighed for individuel vejledning af opgaver. I slutningen af november/begyndelsen af december vil de endelige opgaver blive præsenteret og diskuteret på holdet, hvorefter de indleveres. Seminaret indbefatter to opgaver et oplæg til undersøgelsen og den endelige opgave. Seminaret afløses som en bestået/​ikke-bestået opgave.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • Eksamensforberedelse
 • 40
 • Forberedelse
 • 30
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 84
 • Øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”