ASTK15649U SEMINAR: Dansk udenrigspolitik efter den kolde krig: Teori og empiri

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SEMINAR: Danish foreign Policy after the Cold War - theoretical and empirical aspects

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at søge at tolke hovedlinierne i dansk udenrigspolitik og Danmarks placering i international politik efter den kolde krig i lyset af centrale teoretiske tilgange, der er blevet anvendt på dansk udenrigspolitik. Der er tale om en bred gennemgang. Aktuelle temaer vil blive behandlet i forbindelse med hvilke, de teoretiske tilgange vil søges benyttet som tolkningsrammer.

 

Indhold

Gennemgangen på kurset falder i tre dele:

 

I. Introduktion og hovedtræk i dansk udenrigspolitik efter den kolde krig (2 gange).

 

II. Teoretiske bidrag og analytiske vinkler til at tolke dansk udenrigspolitik efter den kolde krig (3 gange)

 

Der tages udgangspunkt i de teoretiske vinkler, der har været anvendt i litteratur om dansk udenrigspolitik (bla. neoklassisk realisme, poststrukturalisme/konstruktivisme og adaptationsteori, europæiseringsteori)

 

III. Centrale temaer (Belyses gennem de gennemgåede teorier) (4 gange)

 

- aktivisme

- EU politik

- Sikkerhedspolitik

- Udviklingspolitik

- Arktis

- Kontinuitet  og forandring/forskel mellem regeringers projekter

 

Hvad kan faget bruges til? Den viden der opnås er nyttig i forbindelse med arbejde inden for internationale organisationer, dele af centraladministrationen, som beskæftiger sig med internationale spørgsmål og EU, NGO´er samt jounalistik.

Målbeskrivelser

For at kunne bestå skal man tilfredsstillende kunne:

 

 • Forstå centrale teoretiske tilgange til at analysere dansk udenrigspolitik efter den kolde krig og deres implikationer for konkret analyse

   

 • Præsentere de lange linjer i den de danske udenrigspolitik efter den kolde krig og tolke disse teoretisk

 

 • Analysere centrale emneområder i dansk udenrigspolitik.

Amstrup, Niels (1975) Dansk Udenrigspolitik. Gyldendal

Branner, H. and M. Kelstrup (eds) Denmark´s Policy Towards Europe after 1945. Odense: Odense University Press.Due- Nielsen og Petersen, Nikolaj (eds.) Adaptation and Activism: the Foreign Policy of Denmark 1967-95. Djøf Forlag

Hansen, L. and Wæver, O. (eds) (2002) European Integration and National Identity: The Challenge of the Nordic States. London: Routledge  

Henriksen, A og J.Ringsmose (2012) ‘What did Denmark Gain?Iraq, Afghanistan and the Relationship with Washington’ N. Hvidt og H. Mouritzen (eds.) i Danish Yearbook of Foreign Policy 2012.

Ingebritsen, Neumann, Ghöhl og Beyer (eds.) (2006) Small States in International Relations. University of Washington Press.

Larsen, H (1997) Discourse Analysis and Foreign Policy:  France, Britain and Europe. Routledge.

Larsen, H. (1999) ’British and Danish Policies towards Europe in the 1990s: A Discourse Approach’. European Journal of International Relations 5(4): 451B483

Larsen, H. (2000) ’Danish CFSP Policy in the Post Cold War Period: Continuity or Change?’Cooperation and Conflict, 35(1): 37-63

Larsen, H (1997) Discourse Analysis and Foreign Policy:  France, Britain and Europe. Routledge.

Larsen, H (2005) Analysing Small State Foreign Policy in the EU:the Case of Denmark. Palgrave/Macmillan.

Larsen, H (2009) ‘Danish Foreign Policy and the Balance between the EU and the US: the Choice between Brussels and Washington after 2001’ i Cooperation and Conflict, vol.44,no.2:20-230.

Larsen, H (2011) ‘Denmark: a Committed Member with Opt-outs’ i C. Hill og Reuben Wong (eds.) National and European Foreign Policies: towards Europeanization. Routledge:Oxford.

Mouritzen et al.Danish Yearbook of Foreign Policy, diverse årgange (Hans Mouritzen med diverse medredaktører). En række artikler herfra.

Mouritzen, H. (1999) At forklare international politik. Copenhagen: Jurist- og

Økonomforlagets Forlag

Mouritzen, H (2006) `A Hundred Years of Danish Action Space´ i Danish Yearbook of Foreign Policy 2006, s.114-153. Diis

Mouritzen, H og A. Wivel (eds) (2005) The Geopolitics of European Integration. Routledge.

Mouritzen, Hans, Ole Wæver, Håkan Wiberg (eds.) (1996) European Integration and National Adaptation. Nova Science Publishers

Neumann, I. og Gstöhl, S. (2006) `Lilleputians in Gulliver´s World´, pp.3-23  i, Neumann, Gstöhl og Beyer (eds. ) Small States in International Relations. University of Washington Press (23 sider)

Pedersen, R.B (2012) Danish Foreign Policy Activism: Differences in Kind or Degree? i Cooperation and Conflict, September 2012;vol.47:pp.331-349.

Petersen, N. (2000) `National Strategies in the Integration Dilemma: the Promisses of Integration Theory´, kap. 3  Branner og Kelstrup (eds.) Denmark´s Policy Towards Europe after 1945: History,Theory and options.Odense University Press.

Petersen, N. (2004) Europæisk og globalt engagement. Dansk Udenrigspolitisk Historie, bind 6. Gyldendal

Petersen, N (2005) `Danmark som international aktør 705-2005. Et Essay´ i Politica vol. 37, nr.1, 44-59.

Petersen (2009) artikel om DK og Arktis i Danish Yearbook of Foreign Policy 2009.

Regeringen (2003a) A Changing World: The Government´s Vision for New Priorities in Denmark´s Foreign Policy, June 2003. Copenhagen: Ministry of Foreign Affairs. (eller dansk udgave)

Rasmussen, M. V. (2005) `The  2004 Defence Agrement , Military Power,and Danish Values´ i Carlsen og Mouritzen (eds.) Danish Foreign Policy Yearbook 2005. DIIS, s. 41-65 (41 sider)

Rynning, S. (2003) >Crusading for Democracy?= Denmark as a Strategic Actor? Danish Security Policy after 11 September 2001. In P. Carlsen and H. Mouritzen (eds) Danish Foreign Policy Yearbook  2003, pp. 23-46. Copenhagen: Danish Institute of International Studies 

Tonra, Ben (2000) `Denmark and Ireland ´ i Manners, I & Whitmann, R. (2000) (eds.) The Foreign Policies of European Union Member States. Manchester and New York: Manchester University Press.

Tonra, B. (2001) The Europeanization of National Foreign Policy: Dutch, Danish and IrishForeign Policy in the European Union. Ashgate: Aldershot

Udenrigsministeriet (1993) Principper og perspektiver i dansk udenrigspolitik

International politik på grunduddannelsen. Vilje til at påtage sig mindst et mundtligt oplæg og en opponering på en opgave. Aktiv deltagelse i alle dele af kurset.
Diskussion på baggrund af studenteroplæg (10-15 minutter) om tekster inden for de tre blokke. Pensum er på 1200 sider. Der gennemgås ca. 600 sider pensum på seminaret på de første 9 seminargange. Afsluttende heldags opgaveseminar.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 50
 • Forberedelse
 • 128
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Underviser bedømmer opgaven med "Bestået/Ikke bestået".