ASTK15644U SEMINAR: Køn og politik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SEMINAR: Gender and politics

Kursusindhold

Lektion 1 Køn, repræsentation og kvoter

Formålet med lektionen er at få kendskab til og diskutere argumenter for repræsentation og repræsentativitet, herunder argumenterne omkring kritisk masse og for og imod kvoter.

Lektion 2 Køn og politiske holdninger

Formålet med denne lektion er først at undersøge, hvorvidt der er forskelle i de holdninger, henholdsvis mænd og kvinder har, og dernæst at afdække, om årsagen til disse forskelle udelukkende skyldes køn eller om også andre faktorer har betydning.

Lektion 3 og 4 Køn i parlamentariske forsamlinger

Vi vil først afdække repræsentationen af køn i parlamentariske forsamlinger og andre politisk relevante fora. Dernæst vil vi forklare den skæve repræsentation af køn. Forklaringer søges både på individuelt, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau, og vi tager udgangspunkt i både et udbuds- og efterspørgselsperspektiv. Vi undersøger f.eks. i et udbudsside-perspektiv, om der er kønsforskelle i opstillingsvilligheden og om mænd og kvinder i lige grad finder, at de er egnede til at være kandidater. I et efterspørgselsperspektiv undersøger vi f.eks., i hvilken grad politiske partier lægger vægt på køn, når de opstiller kandidater. Og vi undersøger, om køn gør en forskel for vælgerne. 

Lektion 5 Politiske ledere og mediedækning

Fokus er her, først, på køn og politisk lederskab, herunder både på partiledere, statsledere og andre. Igen afdækkes kønsforskelle først, hvorefter de forsøges forklaret. I anden del af denne lektion fokuseres på kønsforskelle i mediernes dækning af både partiledere, kandidater til offentlige valg, statsledere og andre politikere.

Øvelse: 1-2 siders biografi om markante kvindelige politikere. Vælg én kvindelig dansk politiker og skriv en kort biografi (redegørelse) om hendes opvækst, hendes politiske karrierevej og den kontekst, hvori det foregik/foregår, og om vigtige politiske begivenheder og beslutninger i hendes politiske karriere. Uploades på Absalon et hverdagsdøgn før lektionen.

Lektion 6 Køn og politisk deltagelse

I denne lektion bredes fokus ud til generel politisk deltagelse i politiske partier, sociale bevægelser og andre politiske sammenhænge. Fokus er både at beskrive og forklare repræsentationen af køn – samt om muligt afdække konsekvenserne af eventuelle kønsskævheder.

Lektion 7 Præsentation af og feedback på udkast til opgaver.

Afslutningsvist afholdes en workshop, hvor alle studerende fremlægger deres udkast til opgaver og får feedback derpå.  

Foreløbig deadline for opgaven er medio juni

Målbeskrivelser

Formålet med seminaret er at give de studerende et grundlæggende kendskab til og forståelse for køns betydning i politik. Temaerne fremgår af nedenstående undervisningsplan.

Foreløbig pensumliste (28.09.15): bruttoliste både med pensum og med ekstra litteratur – endelig liste overstiger ikke 1.200 sider.

Lektion 1 Køn, repræsentation og kvoter

Repræsentation

Mansbridge, Jane. 1999. “Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 'Yes'.” Journal of Politics 61:628-57.

Pitkin, H. 1967. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.

Rosenthal, C.S. 1995. ‘The Role of Gender in Descriptive Representation’, Political Research Quarterly, 48, 3, 599-611.

Weldon, S, Laurel. 2002. “Beyond Bodies: Institutional Sources of Representation for Women in Democratic Policymaking.” The Journal of Politics 64, 4: 1153-74.

Dovi, S. (2002) ‘Preferable Descriptive Representatives: Will Just Any Woman, Black or Latino Do?’, American Political Science Review, 96, 4: 729-743.

Phillips, A. (1995). The Politics of Presence. Oxford: Clarendon Press

Celis, K., Childs, S., Kantola, J. & Krook, M. L. (2014). ‘Constituting women’s interests through representative claims’. Politics & Gender 10(2): 149-174.

Paxton, Pamela, Sheri Kunovich & Melanie M. Hughes (2007) Gender in Politics.

Annual Review of Sociology, Vol. 33: 263-284. DOI: 10.1146/​annurev.soc.33.040406.131651

Kritisk masse argumentet

Kanter, R. Moss (1977) “Some Effects of Proportions on Group Life.” American Journal of Sociology 82, 5: 965-90.

Dahlerup, D. (1988) ‘From a Small to a Large Minority: Women in Scandinavian Politics’, Scandinavian Political Studies, 11, 4: 275-298.

Childs, S & Krook, M 2006,  ‘Should Feminists Give Up on Critical Mass? A Contingent Yes’Politics and Gender, vol 2 (4)., pp. 522 - 530

Kvoter

Aili Mari Tripp and Alice Kang. 2007. “The Global Impact of Quotas: The Fast Track to Female Representation.” Comparative Political Studies.

Drude Dahlerup (ed.). 2006. Women, Quotas and Politics. Routledge.

Lovenduski, J. (2005) Feminizing Politics, chapters 4 & 5

Mansbridge, J. (2006) ‘Quota Problems’ in Politics and Gender, 1, 4,

Mikki Caul Kittilson (2006) ‘In Support of Gender Quotas’, Politics and Gender, 1, 4

Borchorst, A. (2011). ‘Scandinavian Gender Equality: Competing Discourses and Paradoxes’, pp. 63-75 in Addis, E., Villota, P. de, Degavre, F. & Eriksen, J. (eds.) Gender and well-being. The Role of Institutions. Farnham: Ashgate.

Lektion 2 Køn og politiske holdninger

Togeby, L. 1994. ’The Disappearance of a Gender Gap: Tolerance and Liberalism in Denmark from 1971-1990’. Scandinavian Political Studies, 14, 1, 47-68.

Inglehart, R. & Norris, P. 2000. The Developmental Theory of the Gender Gap: Women and Men’s Voting Behavior in Global Perspective’. International Political Science Review. 21, 441-463.

Heidar, K. & Pedersen, K. 2006. ‘Party Feminism: Gender Gaps within Nordic Political Parties.’ Scandinavian Political Science 29, 3, 192-218.

[yderligere artikler]

Lektion 3 og 4 Køn i parlamentariske forsamlinger

Parlamenter og regeringer

Folketinget. 2014. Kvindeprocenten i Folketinget. Located February 18th 2014 at http:/​/​www.ft.dk/​Folketinget/​Oplysningen/​Folketingsmedlemmer/​Kvindeprocenten.aspx

Raaum, N.C. 2004. ‘Chapter 9: The Presence of Women in Parliamentary Politics’ in Heidar, K. ed. Nordic Politics. Oslo: Universitetsforlaget.

Miki Caul Kittilson. 2006. Challenging Parties, Changing Parliaments: Women and Elected Office in Contemporary Western Europe. Ohio State University Press.

Davis, Rebecca. 1997. Women and Power in Parliamentary Democracies: Cabinet Appointments in Western Europe, 1968-1992. Lincoln: University of Nebraska Press.

Kathlene, Lyn. 1995. “Alternative Views of Crime: Legislative Policymaking in Gendered Terms.” Journal of Politics 57: 696-723.

Swers, Michele L. 2002. The Difference Women Make: The Policy Impact of Women in Congress. Chicago: University of Chicago Press.

Schwindt-Bayer, Leslie A. 2006. “Still Supermadres? Gender and the Policy Priorities of Latin American Legislators” American Journal of Political Science, 50(3): 570-585.

IPU (2015). Women in national parliaments: Situation as of 1st January 2015. Located at
www.ipu.org/​wmn-e/​classif.htm, February 27th 2015.

Diaz, M. Mateo (2005) Representing Women: Female Legislators in West European Parliaments (ECPR)

Rekruttering/opstilling

Fox, Richard L. and Jennifer L. Lawless. 2004. “Entering the Arena? Gender and the Decision to Run for Office.” American Journal of Political Science 48(2):264-80.

Lawless, J. L. & Fox, R. L. (2010). It Still Takes a Candidate. Why Women Don’t Run for Office. Cambridge: Cambridge University Press.

Norris, P. & Lovenduski, J. (1995). Political Recruitment. Gender, race and class in the British parliament. Cambridge: Cambridge University Press.

Kjær, Ulrik & Karina Kosiara-Pedersen (2015) Hourglass – not pyramids.

Krook, Mona Lena (2010). ‘Beyond Supply and Demand: A Feminist-Institutionalist Theory of Candidate Selection’, Political Research Quarterly 63(4): 707-20.

Vælgere

Stubager, R. & Hansen, K.M. 2013. ’Social Baggrund og partivalg’ in Stubager, R., Hansen, K.M. & Andersen, J.G. eds. Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011. København: DJØF-forlag, pp. 61-88.

Studlar, D.T., McAllister, I. & Hayes, B.C. 1998. ’Explaining the gender gap in voting: A cross-national analysis’, Social Science Quarterly, 79, 4, 779-798.

Zipp, J.F. & Plutzer, E. 1985. ‘Gender Differences in Voting for Female Candidates: Evidence From the 1982 Election’, Public Opinion Quarterly 79, 2, 179-97.

Wauters, B., Marien, S. & Schouteden, A. 2013. Gender-based voting in Belgium’s flexible list system: Gender affinity effect or party effect? Paper presented at ECPR Joint Sessions, Mainz 2013.

Giger, N., Holli, A.M., Lefkofridi, Z. & Wass, H. 2014. ‘The gender gap in same-gender voting: The role of Context’. Electoral Studies. http:/​/​dx.doi.org/​10.1016/​j.electstud.2014.02.009.

Holli, A.M. & Wass, H. 2010. ‘Gender-based voting in the parliamentary elections of 2007 in Finland’, European Journal of Political Research. 9, 5, 598-630.

Stereotyping

Kahn, K. F. 1994. ‘Does Gender Make a Difference? An Experimental Examination of Sex Stereotypes and Press Patterns in Statewide Campaigns’, American Journal of Political Science, 38, 1, 162-195.

Matland, R. E. 1994. ‘Putting Scandinavian Equality to the Test: An Experimental Evaluation of Gender Stereotyping of Political Candidates in a Sample of Norwegian Voters’, British Journal of Political Science, 24, 2, 273-292.

Cutler, F. 2002. ‘The Simplest Shortcut of All: Sociodemographic Characteristics and Electoral Choice’, The Journal of Politics 64, 2, 466-490.

Schneider, M.C. & Bos, A.L. 2013. Measuring Stereotypes of Female Politicians. Political Psychology. DOI: 10.1111/​pops.12040.

Huddy, L. & Terkildsen, N. 1993a. ‘Gender Stereotypes and the Perception of Male and Female Candidates’, American Journal of Political Science, 37, 117-47.

Huddy, L. & Terkildsen, N. 1993b. ‘The Consequences of Gender Stereotypes for Women Candidates at Different Levels and Types of Office’, Political Research Quarterly, 46, 3, 503-525.

Johns, R. & Shephard, M. 2007. ‘Gender, Candidate Image and Electoral Preference’, British Journal of Politics and International Relations, 9, 434-460.

Okimoto, T. & Brescoll, V. 2010. ‘The Price of Power: Power Seeking and Backlash against Female Politicians. Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 923-936.

Plutzer, E. & Zipp J.F. 1996. ‘Identity Politics, Partisanship, and Voting for Women Candidates’, Public Opinion Quarterly 60, 30-57.

 

Hele pensum kommer i Absalon

 

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for seminaret.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for seminaret.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for seminaret.”