ASTK15642U SEMINAR: Fattigdom og ulighed

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SEMINAR: Poverty and inequality

Kursusindhold

Det er få problemstillinger, der vækker så intens debat som fattigdom og ulighed. Og det er med god grund: Udryddelsen af fattigdom og begrænsningen af ekstrem ulighed har været nogle af de helt centrale moralske motivationer for den type velfærdsstat, vi kender fra den vestlige verden i dag. Så langt er de fleste enige, at fattigdom og ekstrem ulighed er problemer der skal bekæmpes. Men enigheden om at fattigdom og visse typer uligheder udgør moralske problemer som skal bekæmpes, synes lammet af en lige så stor uenighed om, hvad begreberne faktisk betyder, til at det kan omsættes til politisk praksis.   

På dette seminar angriber vi problemstillingerne fra et politisk teoretisk perspektiv og forsøger at finde en forståelse af begreberne, der kan virke som fælles grundlag på tværs af politiske skel. Vi vil forsøge at besvare spørgsmål som ”findes der fattigdom i Danmark?”, ”har vi for meget ulighed?”, og ”hvad er egentlig forholdet mellem fattigdom og ulighed?”.

Vi starter med at dykke ned i den politiske teori og læser nogle af de mest anerkendte svar på, hvordan vi skal forstå problemstillinger, der relaterer sig til fattigdom og ulighed. Ambitionen er, at vi kan bruge den politiske teori til at sige noget fornuftigt om vores praktiske virkelighed. Vi vil senere i forløbet anvende den politiske teori til at vurdere fattigdoms- og ulighedsanalyser af vestlige samfund, herunder særligt Danmark. På baggrund af de rapporter, analyser og cases om fattigdom og ulighed afsluttes seminaret med diskussioner om, hvorvidt fattigdom og ulighed udgør reelle problemer i lande som Danmark.

 

Foreløbig plan for undervisningsgange:

1

Introduktion

 

 

 

Del 1: Lighed

2

Hvorfor lighed? I

3

Hvorfor lighed? II

4

Lighed i hvad: Ressourcer eller muligheder?

5

Lighed i hvad: Sundhed?

 

 

 

Del 2: Fattigdom

7

Hvad er fattigdom? I

8

Hvad er fattigdom? II

9

Metodiske tilgange: Budget- og indkomsttilgangene

10

Metodiske tilgange: Subjektive og afsavnstilgange

 

 

 

Del 3: Fattigdom og ulighed i praksis

11

Fattigdom i Danmark

12

Ulighed i Danmark

13

Fattigdom og ulighed i andre vestlige lande

 

 

14

Afslutning

 

Målbeskrivelser

Seminarets målsætning er, at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Beskrive begreberne fattigdom og ulighed, og forholdet mellem disse

 • Beskrive konkrete samfundsmæssige problemer angående fattigdom og ulighed

 • Præsentere, sammenligne og analysere teoretiske hovedretninger vedrørende fattigdom og ulighed, og vurdere deres styrker og svagheder.

 • Beskrive og anvende forskellige tilgange og metoder til opgørelser af fattigdom og ulighed, og kunne vurdere deres styrker og svagheder ud fra et politisk teoretisk perspektiv

Følgende litteratur er en foreløbig litteraturliste. Læg mærke til at der vil blive læst uddrag bøgerne og at det derfor højst vil være nødvendigt at købe et par bøger. Resten er, eller vil blive gjort, tilgængelige på andre måder.

En endelig pensumliste vil forelægge ved seminarets start.

 

Freeman, Samuel (2007) Rawls New York: Routledge: 86-140

54

Indenrigsministeriet Familiernes Økonomi – fordeling, fattigdom og incitamenter (2014): 119-235

116

Keilman, Nico, Jan Lyngstad, Hilde Bojer & Ib Thomsen (1997) Poverty and Economic Inequality in Industrialized Western Societies Oslo: Scandinavian University Press: 3-31

28

Lister, Ruth (2004) Poverty Polity: 12-36

24

Nolan, Brian and Christopher T. Whelan (1996) Resources, Deprivation, and Poverty Oxford: Clarendon Press: 10-22

12

Nolan, Brian and Christopher T. Whelan (2011) Poverty and Deprivation in Europe Oxford: Oxford University Press: 11-121

111

OECD (2008) Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, France, OECD Publications: 177-200

23

Rawls, John (1982) ‘Social Unity and Primary Goods’ in Samuel Freeman (ed.) Collected Papers (1999) Cambridge: Harvard University Press: 359-374

15

Rawls, John (2001) Justice as Fairness: A Restatement [JF], Erin Kelly (ed.), The Belknap Press of Harvard University Press: 1-202

 

202

Robeyns, Ingrid (2011) ’Justice as Fairness and the Capability Approach’ in Kaushik Basu & Ravi Kanbur (eds.) Arguments for a Better World: Essays in Honor of Amartya Sen. Volume I: Ethics, Welfare and Measurement Oxford: Oxford University Press: 397-413

16

Saunders, Peter (2011) Down and Out: Poverty and Exclusion in Australia Bristol: The Policy Press: 83-113

30

Scanlon, T. M. (2003) "The diversity of objections to inequality", The Difficulty of Tolerance. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press: 202-218

16

Sen, Amartya (1979) ’Equality of What?’ The Tanner Lecture on Human Values: 197-220

 

23

Sen, Amartya (1983) ‘Poor, Relatively Speaking’ Oxford Economic Papers, 35/2: 153-169

16

Sen, Amartya (1985) ‘A Sociological Approach to the Measurement of Poverty – A reply to Professor Peter Townsend’ Oxford Economic Papers, 37/4: 669-676

7

Sen, Amartya (1993) ‘Capability and Well-Being’ in Amartya Sen and Martha Nussbaum (eds.) The Quality of Life Oxford: Oxford University Press: 30-53

23

Social- og Integrationsministeriet (2013) En dansk fattigdomsgrænse – analyser of forslag til opgørelsesmetoder (2013): 3-188

185

Townsend, Peter (1985) ‘A Sociological Approach to the Measurement of Poverty – A Rejoinder to Professor Amartya Sen’ Oxford Economic Papers, 37/4: 659-668

9

I alt

910

 

Kompetencebeskrivelse:

Seminar skal udvikle de studerendes kompetencer til at læse og anvende politiske teoretiske tekster til at forholde sig til konkrete forhold omkring fattigdom og ulighed i den vestlige verden. Dette indebærer at få kendskab til centrale metoder til opgørelsen af fattigdom og ulighed, og kunne forholde sig kritisk til dem på baggrund af politisk teoretiske argumenter.

Faget egner sig først og fremmest til personer som gerne vil have styrket sin viden om fattigdom og ulighed, og få arbejdet med begreber og problemstillinger på en måde som gør det lettere at systematisere sine tanker omkring emnerne, både akademisk og som de kommer til udtryk i den offentlige debat. Erhvervsmæssigt egner faget sig både til personer som ønsker at arbejde direkte med konkrete analyser af fattigdom og ulighed, fx i et ministerium, en kommune, en tænketank eller i en national eller international organisation, og personer som gerne vil fortsætte med at arbejde med politisk teori i den akademiske verden.

 

Fagets primære område er politisk teori og den primære forudsætning er derfor interesse for politisk teoretiske spørgsmål. Derudover indeholder faget elementer fra både sociologi og den mere klassiske statskundskab, så det er en fordel hvis deltagerne interesserer sig for hvordan politisk teori kan anvendes i praksis.
Der er ingen formelle forudsætninger.
Seminaret vil være bygget op omkring en kombination af oplæg fra underviseren og diskussion blandt de studerende. Deltagelse i undervisningen vil være et krav for at bestå.
Undervisningen vil så vidt muligt inddrage praktiske cases til at illustrere teoretiske pointer, og der vil være et par eksterne oplæg sidst i forløbet.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 38
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Forberedelse
 • 10
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 90
 • Øvelser
 • 20
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget afsluttes med en individuel seminaropgave.
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”