ASTK15635U SEMINAR: Eksternt og Internt regnskab for virksomheder og den offentlige sektor

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

SEMIMAR: External and Internal Accounting for Companies

Kursusindhold

Indhold: Årsrapporten tillægges større og større informationsværdi og bygger på det klassiske regnskab, hvorfor kendskab til årsregnskabet og baggrunden for dette er nødvendige for at forstå informationsværdien i årsrapporten. Informationsværdien kan kun forstås, når læseren har forstået de regler, bestemmelser og sædvaner, der regulerer regnskabsaflæggelsen.

  

Udviklingen i regnskabet er gået mod en større globalisering, det gælder også anvendelsen i den offentlige sektor. Dette stiller nye krav til budget og især regnskab.

 

 Omkostningsregnskaber, supplerer bevillingsregnskabet, som anvendes i den offentlige sektor.

 

Målet er, at de studerende kan orientere sig i et regnskab uanset om det er et regnskab for en privat virksomhed eller for en offentlig virksomhed. Der ses på regnskabets bestanddele, da det er nødvendigt at forstå sammenhænge fra den basale bogføring til resultatopgørelse og balance samt sammenhænge mellem balance og resultatopgørelse. Der inddrages eksempler fra store danske virksomheder. Der inddrages konkret regnskaber fra børsnoterede virksomheder. Der kan nævnes Novo og Tivoli.

Målbeskrivelser

Seminariets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne

 

 • Analysere et regnskab på enkelt niveau
 • Være ansvarlig for udarbejdelse af regnskab
 • Forstå og forestå bogføring
 • Udarbejde oplæg til budgetter og følge op på disse
 • Forstå de grundlæggende regnskabsregler

Være i stand til at gennemføre en værdiansættelse af en aktie og forudsige udviklingen i værdien af en aktie

Årsrapport og virksomhedsanalyse, Jørgen Elkjær og Kristian Hjulsager, Thomsen 2012

 

Finansiel rapportering Jens O Elling, Gads Forlag 2012

Ruppel, Warren:Wiley GAAP for Governments 2011 : Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles for State and Local Governments (kan downloades fra nettet)

Der forudsættes kendskab til økonomipensum fra bachelorstudiet samt interesse for regnskab og budgettering
Seminaret vil være en kombination af forelæsninger, små opgaver og diskussion i plenum. Seminarets skriftlige del består af de små opgaver, som præsenteres og diskuteres i plenum. Opgaverne bedømmes som bestået/ ikke bestået
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 5
 • Eksamensforberedelse
 • 70
 • Forberedelse
 • 5
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 70
 • Øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuelle seminaropgaver
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”