ASTK15627U Seminar: Diskursanalyse, konflikter og International Politisk Teori

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Seminar: Discourse Analysis, Conflicts and International Relations Theory

Uddannelse

Valgfag på specialiseringen "International Relations, Diplomacy and Conflict Studies"

 

Kursusindhold

Indhold: Sprogets betydning for udenrigs- og sikkerhedspolitik har været på dagsordenen siden slutningen af 1980erne, hvor poststrukturalisterne som de første brugte diskursbegrebet til at vise at repræsentationer af lande, folk, steder og konflikter er afgørende for det politiske handlingsrum. Op gennem 1990’erne fik den sproglige tilgang yderligere slagkraft - kritisk konstruktivisme, Københavnerskolen og feminismen er nogle af de tilgange, som på forskellig vis har taget teoretisk udgangspunkt i talehandlinger, narrativer, metaforer, retorik og diskurs. I løbet af de seneste 10 år er der opstået en stigende interesse for at koble diskursanalysen til studiet af billeder.

                      Seminaret vil gennemgå de væsentligste diskursive tilgange i IP-disciplinen. Empirisk vil der bliver lagt særlig vægt på studier af konflikter og krige. Teoretisk lægges hovedvægten på den poststrukturalistiske tilgang, som historisk har været dominerende med forfattere som David Campbell og Cynthia Weber, men vi vil også se på kritisk konstruktivisme, f.eks. Jutta Weldes og Karin Fierke. Seminaret kombinerer gennemgang af teoretiske antagelse med diskussion af hvordan teorien anvendes, herunder de konkrete metodiske principper som knytter sig til diskursanalyse

Formål: At få en viden om, hvordan diskursive tilgange kommer ind i IP-disciplinen, om ligheder og forskelle hos diskursive IP-perspektiver, og om de væsentligste kritikker af diskursanalyse; at blive i stand til at anvende diskursanalyse på udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning bør den studerende have opnået følgende:

(a) beskrive og vurdere diskursanalysens teoretiske principper og forudsætninger;

(b) beskrive og vurdere sproglige tilganges placering inden for IP disciplinen;

(c) analysere udenrigs- og sikkerhedsproblemer ved hjælp af diskursanalyse, herunder at opstille et research design, indhente data, og udarbejde en analyse.

Grundbøger:

 • Lene Hansen, Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War, London: Routledge, 2006 (forkortet SAP nedenfor). Pensum litterature: 255 sider (inklusiv forord)
 • Cynthia Weber, Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Pensum litteratur: 144 sider

 

1. Lektion: Introduktion til kurset: Hvad er diskursanalyse? Hvilke sproglige tilgange findes der inden for IP? Indledende metodiske overvejelser, onsdag den 2. september

 

 • Lene Hansen (2012) ‘Discourse analysis, post-structuralism and foreign policy’, kapitel 5 i Steve Smith, Amelia Hadfield and T

 • Jennifer Milliken (1999) ‘The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Method’, European Journal of International Relations, 5:2, pp. 225-254 (30 sider).

 • Ole Wæver (2004) ‘Discursive Approaches’, i Thomas Dietz and Antje Wiener (red) European Integration Theory, Oxford: Oxford University Press, pp. 197-215 (19 sider).

   

2. Lektion: Tidlig poststrukturalistisk diskursanalyse, onsdag den 9. september

 

 • Simon Dalby (1988) ‘Geopolitical Discourse: The Soviet Union As Other’, Alternatives 13:4, pp. 415-442 (28 sider).

 •  

  Ernesto Laclau og Chantal Mouffe (1985) ‘Beyond the Positivity of the Social: Antagonisms and Hegemony’, kapitel 3 i Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony & Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, London: Verso, pp. 93-148 (56 sider).

 

3. Lektion: Campbell og den radikale Anden, onsdag den 16. september

 

 • David Campbell (1992) ‘Preface’, ‘Introduction’ og kapitel 1-3, i David Campbell, Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity, Manchester: Manchester University Press, side vii-ix og 1-83 (i 1992 udgaven) (87 sider).

 

4. Lektion: Repræsentationers betydning og Foucault om diskurser, onsdag den 30. september

 

 • SAP, ‘Preface’, og kapitel 1-3.

 • Michel Foucault (1972) ‘Introduction’, og kapitel 1-4 i The Archaeology of Knowledge, London: Tavistock Publications, pp. 3-55 (53 sider).

 

5. Lektion: Diskursanalyse og Nord-Syd relationer, onsdag den 7. oktober

 

 • Roxanne Lynn Doty (1996) Imperial Encounters, Minneapolis: University of Minnesota Press, side 1-72 (72 sider).

 

AFLEVERING AF 1. OPGAVE: FREDAG DEN 9. OKTOBER

 

 

6. Lektion: Intervention og Cynthia Weber, onsdag den 21. oktober

 

 • Cynthia Weber, Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

 

 • Fremlæggelse og diskussion af 1. opgave

 

 

7. Lektion: Intertekstualitet, genealogi & research design, onsdag den 28. oktober

 

 • SAP, kapitel 4 og 5

   

 • Srdjan Vucetic (Claudia Aradau and Jef Huysmans (2014) ‘Critical methods in International Relations: The politics of techniques, devices and acts’, European Journal of International Relations, 20:3, pp. 596-619 (24 sider).

 

8. Lektion: Diskussion af analysen i SAP og forelæsning med Cynthia Weber, onsdag den 4. november

 

 • SAP, kapitel 6-10.

 

9. Lektion: Lingvistisk konstruktivism, billeder, afslutning, onsdag den 11. november

 

 • Karin Fierke (1996) ‘Multiple Identities, Interfacing Games: The Social Construction of Western Action in Bosnia’, European Journal of International Relations, 2:4, pp. 467-497 (31 sider).

   

 • Jutta Weldes (1996) ‘Constructing National Interests’, European Journal of International Relations, 2:3, pp. 275-318 (44 sider).

   

 • Lene Hansen (2011) ‘Theorizing the image for Security Studies: Visual securitization and the Muhammad Cartoon Crisis’, European Journal of International Relations, 17:1, pp. 51-74 (24 pages).

 

 • Feed-back på oplæg til 2. opgave

 

 

AFLEVERING AF 2. OPGAVE: ONSDAG DEN 18. NOVEMBER

 

Der gives individuel tilbagemelding på 2. opgave på et tidspunkt i slutningen af november/starten af december – aftales med holdet (dækker time nr. 28)

Grunduddannelse i Statskundskab. Tidligere arbejde med International Politik Teori og/eller diskursanalyse en fordel, men ingen forudsætning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 20
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 90
 • Øvelser
 • 68
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
To individuelle seminaropgaver.
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Seminaret bedømmes af underviseren med ”Bestået/Ikke bestået”