ASTK15617U SEMINAR: Partier som medlems-og kampagneorganisationer

Årgang 2015/2016
Uddannelse

Valgfag i specialiseringen "Politisk adfærd og videregående kvantitativ metode"

Kursusindhold

Formålet er at give de studerende analytiske redskaber til at forstå og forklare politiske partier både som aktører, der påvirker vælgernes og medlemmernes politiske adfærd, og som en kanal for politisk deltagelse.

 

Kurset udbydes som del af specialiseringen i politisk adfærd og videregående kvantitativ metode, men det kan også tages af andre studerende, herunder også af studerende, der ikke ønsker at arbejde med kvantitative data. 

 

De studerende har adgang til kvantitative data inden for seminarets temaer til brug i semesteropgaverne og eksamensopgaven. Derudover kan de studerende efter eget valg anvende andet relevant materiale.

 

Der er to gange ’praksis’ indlejret i seminaret. Formålet med disse er at give ideer til aktuelle problemstillinger inden for de temaer, der behandles i seminaret. Det er hensigten, at vi sammen interviewer 2-3 ansatte i partierne om henholdsvis partimedlemmer og kampagner.  

 

Undervisningsplan

Indledning

 1. Partiernes mål og opgaver, partidefinitioner, partiernes organisatoriske udvikling (partityper) og partifinansiering

 

Partier som medlemsorganisationer

 1. Partimedlemskab i partiernes og medlemmernes perspektiv samt partimedlemskriterier
 2. Partimedlemmernes karakteristika, deltagelse og holdninger – og forklaringer derpå
 3. Udvidelse af partimedlemsbegrebet: Medlemmer, venner og støtter. Praksis: Interview med medlemsansvarlige i 2-3 partier om partier som medlemsorganisationer, mobilisering, sløring af grænsen mellem medlemmer og FB støtter mv.

Partier som kampagneorganisationer

 1. Kampagnemetoder
 2. Partiernes og kandidaternes kampagner. Praksis: Interview med kampagneansvarlige i 2-3 partier om FV15 kampagnen
 3. Kampagneeffekter
 4. Indholdet af denne undervisningsgang aftales med de studerende.

Afslutning

 1. Gennemgang af udkast til opgaver
Målbeskrivelser

Formålet med seminaret er at give de studerende analytiske redskaber til at forstå og forklare politiske partier både som aktører, der påvirker vælgernes og medlemmernes politiske adfærd, og som en kanal for politisk deltagelse. Dette indbefatter at forstå og forklare:

 • Politiske partiers demokratiske rolle
 • Partiernes organisatoriske udvikling
 • Partifinansiering
 • Partimedlemskab i partiernes perspektiv
 • Partimedlemskab i medlemmernes perspektiv
 • Partimedlemmernes deltagelse og holdninger
 • Medlemskriterier og medlemsbegrebet
 • Kampagnemetoder, kampagneredskaber og kampagnestrategier
 • Partiernes kampagner
 • Kandidaternes kampagner

Effekten af politiske kampagner ved og mellem valg

Pensum udgøres af nedenstående bøger samt et antal artikler og kapitler.

 

Emilie van Haute & Anika Gauja (red.) (2015) Party Members and Activists. London: Routledge.

 

Karina Kosiara-Pedersen (upubl) Ildsjæle og landsbytosser.

 

Susan E. Scarrow (2014) Beyond Party Members. Oxford: Oxford University Press.

 

Kasper M. Hansen & Karina Kosiara-Pedersen (2014) Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv. København: DJØF.

 

Pensum koordineres med faget ’Politisk Adfærd’. 

BA i statskundskab eller tilsvarende. Kurset udbydes som del af specialiseringen i politisk adfærd og videregående kvantitativ metode, men det kan også tages af andre studerende, herunder af studerende, der ikke ønsker at arbejde med kvantitative data.
Holdtimer med aktiv deltagelse fra de studerende i form af skriftlige og mundtlige indlæg. Indslag fra den virkelige verden i form af interview med repræsentanter fra de politiske partier.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Krav til indstilling til eksamen

En betingelse for at bestå seminarer er, at den studerende har deltaget aktivt i seminaret, dels gennem tilstedeværelse i minimum 75% af undervisningen og dels gennem aktiv deltagelse

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.