ASTK15406U UDBUD: finanspolitik og den offentlige sektor. Fokus på teori og praksis i Danmark, dvs. stat, regioner og kommuner

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course: Fiscal policy - theory, and applied to Denmark, ie. to State, Regions and Municipalities

Uddannelse

7,5 ECTS på KA-uddannelsen


10 ECTS på BA-uddannelsen

Kursusindhold

Finanspolitik er en afvejning/balance mellem efficiens og fordeling. Denne afvejning påvirkes i disse år af globaliseringen udtrykt i konkurrencestaten(Ove Kaj Petersen) og af den ny debat om fordeling af indkomster og formuer, som er igangsat væsentligst baseret på Thomas Pikettys bog ”Kapitalen i det 21. århundrede. Det udfordrer på både det centrale niveau (staten) og de decentrale niveauer (regioner og kommuner). Undervisningen fokuserer på, hvordan ændringerne i omverdenen påvirker statens, regionernes og kommunernes muligheder for at skabe vækst og et balanceret samfund.

 Nedenfor vises det planlagte forløb:

1 Efficiens, Paretooptimalitet. Definition affinanspolitik og overskudsbegreber. Afgrænsning af den offentlige sektor Væsentligst baseret på Stiglitz ( se nedenfor)

 

2 Velfærdsøkonomi (Stiglitz). Efficiens, markedsfejl og fordelingsteoretiske overvejelser

 

3 Offentlige goder. (Stiglitz)

 

4. Indkomst- og formuefordeling i Danmark- stat, regioner og kommuner

 

5 Betydningen af den offentlige sektors struktur (centralisering versus decentralisering- Regionalisering. Teori og praksis.

Centreret om Stiglitz kap 26

 

6 Konkurrencestaten. Indhold og betydning for statens, regionernes og kommunernes finanspolitik

 

7 Indkomst- og formuefordeling. Baseret på Thomas Pikettys bog

 

8 Cost-benefitanalyser og deres anvendelse i finanspolitikken, baseret på Stiglitz

 

9 Præsentation af synopsis oplæg

 

10 Spørgetime

 

Ved de enkelte undervisningsgange forventes et par studerende at medvirke inden for et afgrænset område af dagens tema.

Målbeskrivelser

Undervisningen lægger vægt på analyse, præcision og forståelse, og det gælder også ved eksamen.

Faget er meget nyttigt for de fleste efterfælgende jobsituationer, og det letter kommunikationen med kollegaer med anden samfundsvidenskabelig uddannelse. Samtidig er det et spændende område for alle, der interesserer sig for politik og samfundsudvikling.

 

De studerende forventes at have en grundlæggende viden om samfundsøkonomi svarende til bachelorniveau på statskundskab,

 

Målet er at bibringe den studerende viden, kompetencer og færdigheder svarende til, hvad der lægges vægt på i undervisningen.

 

Den studerende skal have viden om det finanspolitiske område og den offentlige sektor og om ændringerne i rammebetingelserne for at føre finanspolitik både for statens og for regionernes og kommunernes vedkommende. Det indebærer kendskab til finanspolitiske  teorier og instrumenter i de enkelte dele af den offentlige sektor

 

Den studerende skal på kompetent måde kunne diskutere finanspolitiske problemstillinger for staten, regionerne og kommunerne og kunne belyse disse problemstillinger med eksempler

Den studerende skal demonstrere analytiske evner ved analyse af finanspolitiske problemstillinger i staten, regionerne og kommunerne og kunne analysere  finanspolitiske konsekvenser for samfundet.     

 

Omfang 1200 sider ud fra dele af

 Stiglitz J. E. and Rosengaard J. K (2015): “Economics of the Public Sector, Norton Company INC , New York

 

Piketty Thomas, (2014): “Kapitalen I det 21. århundrede”, Gyldendal, København

 

Petersen O. K. (2011): ”Konkurrencestaten”, Hans Reizel /Gyldendal, København

 

Heeager A, og Olesen S. J. (2014): ”Kommunaløkonomi – rammer,  valgmuligheder”, Systime Profession

 

10 års oversigten, Danmarks Statistik og data fra DS databank

 

Årsrapporter fra Regionerne og KL

 

 

 

Supplerende:

Stiglitz J. E. (2014): ”The Price of Inequality”, Norton and Compagny Inc., New York

 

Greve B. og Jespersen J.  (red.),(2013): ”Den offentlige sektors økonomi”, Hans Reitzel, København

 

Forelæsninger med studenteroplæg og diskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 80
 • Forberedelse
 • 27
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 70
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.