ASTK15391U UDBUD: Forsvarspolitik og Strategisk Ledelse: Scenarier, Trusler og Beslutninger

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

COURSE: Defence Policy and Strategic Management: Scenarios, Threats and Decision-Making

Uddannelse

Bachelorniveau 20 ECTS

Kandidatniveau 15 ECTS

Kursusindhold

Dette udbud handler om forsvarspolitik – hvilke trusler den skal modvirke, hvordan forsvaret finansieres og udrustes og hvordan man analyserer og præsenterer forsvarspolitiske problemstillinger i centraladministrationen.

Udbuddet kombinerer sikkerhedspolitisk analyse med indsigt i forvaltningen af forsvars- og sikkerhedspolitikken. Studerende med interesse i såvel IP som forvaltning vil således have udbytte af kurset.

Udbuddet vil med udgangspunkt i konkrete cases og aktuelle sikkerhedspolitiske problemstillinger give de studerende viden om de overvejelser, som beslutningstagere på det strategiske niveau gør sig, når de står overfor sikkerhedspolitiske udfordringer som f.eks. borgerkrigen i Ukraine, opkomsten af ISIL eller Kinas stormagtsambitioner. De studerende vil opnå teoretisk viden og analytiske kompetencer til at håndtere sådanne spørgsmål.

Udbuddet vil tage udgangspunkt i dansk og vestlig sikkerhedspolitik og forvaltning af sikkerhedspolitikken. De studerende vil i arbejdet med cases mv få konkrete færdigheder i at udarbejde notater samt indsigt i centraladministrationens arbejdsformer.

Målbeskrivelser
 • Beskrive konkrete udfordringer i vestlig forsvars- og sikkerhedspolitik.
 • Præsentere centrale strategiske tilgange og teorier såvel som konkrete problemer.
 • Anvende teorierne på konkrete cases og analysere f.eks. konkret talmateriale.
 • Sammenligne og analysere beslutningstagere handlingsmuligheder i konkrete cases
 • Kombinere og syntetisere analysen af udfordringer og ressourcer inden for sikkerheds- og forsvarspolitikken på baggrund af teoretisk reflektion.
 • Vurdere gyldigheden af de forskellige teoretikeres argumenter og reflektere over hvordan disse bedst formildes konkret i en policy-sammenhæng.

Nedenstående 1.379 sider vil blive suppleret med case-materiale, herunder data-materiale. Detaljeret litteraturliste og case-beskrivelse foreligger ved semesterstart.

Freedman, Rasmussen og Rumlet anskaffes hurtigst muligt ved semesterstart.

 

M. Brooks. World War Z. An Oral History of the Zombie War. New York: Three Rivers Press, 2006. 45-67. 22 sider.

A. Brown. The Myth of the Strong Leader. Political Leadership in the Modern Age. London: The Bodley Head, 2014. Chapter 7. 294-342. 48 sider.

C. v. Clausewitz, Om Krig (Århus: Århus Universitetsforlag, 2010). 103 sider.

T. Edmunds. Complexity, ‘Strategy and the National Interest,’ International Affairs, 90: 3, May 2014, 525-539. 14 sider.

L. Freedman, Strategy.

Oxford: Oxford University Press, 2013. Part II, Part IV. 316 sider.

A.E. Henry, Understanding Strategic Management (Oxford: Oxford University Press, 2011). Chapter 11. 34 sider.

House of Commons Public Administration Select Committee, Who Does UK National Strategy?, http:/​/​www.publications.parliament.uk/​pa/​cm201011/​cmselect/​cmpubadm/​435/​435.pdf, 143 sider

A. Marshall, Strategy for Competing with the Soviets, http:/​/​goodbadstrategy.com/​wp-content/​downloads/​StrategyforCompetingwithUSSR.pdf, 37 sider.

J.J. Mearsheimer, ‘The Case for a Ukrainian Nuclear Deterrent’, Foreign Affairs, Summer 1993, 10 sider.

M. Naim. The End of Power. New York: Basic Books, 2013. Chapter 6-7. 49 sider.

M.V. Rasmussen, The Military’s Business. Designing Military Power for the Future. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 215 sider.

R. Rumlet. Good Strategy/Bad Strategy. London: Profile Books, 2011. 323 sider.

V. Tjalve og A. Henriksen. Vi diskuterer jo ikke Politik på den måde. Regeringen, Folketinget og udenrigspolitikken (København: Dansk Institut for Militære Studier, 2008), http:/​/​cms.polsci.ku.dk/​pdf/​sikkerhedspolitikken.pdf. 48 sider.

- Kendskab til international historie og samfundsudvikling, særligt efter 1990.
- Praktisk erfaring fra centraladministration, f.eks. praktik eller studenterarbejde, vil forsøges indarbejdet.
- Fortrolighed med Excel
Case-undervisning suppleret af forelæsninger. I forbindelse med cases vil der være gæsteforelæsninger fra embedsmænd, officerer o.lign.
De studerende vil skulle aflevere mindre opgaver, holde oplæg mv. i forbindelse med undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 55
 • Eksamensforberedelse
 • 50
 • Forberedelse
 • 64
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 112
 • Øvelser
 • 75
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.