ASTK15388U UDBUD: Behavioural Public Politics

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

COURSE: Behavioural Public Politics

Uddannelse

7,5 ECTS på KA-uddannelsen


10 ECTS på BA-uddannelsen

Kursusindhold

Indenfor den seneste årrække har fremkomsten af behavioural public policy sat et markant præg på den politisk-administrative dagsorden. Feltets udvikling blev for alvor sat i gang i 2003, hvor psykologen Daniel Kahneman blev tildelt Nobelprisen i økonomi for sit arbejde indenfor feltet. Behavioural public policy tager udgangspunkt i, at den menneskelige beslutningsproces systematisk og forudsigeligt afviger fra antagelsen om fuld rationalitet på grund af lang række kognitive tilbøjeligheder. Dette har en lang række implikationer for vores forståelse af, hvad der kendetegner den optimale måde at udvikle offentlig politik på.

I Storbritannien har premierminister David Cameron nedsat et såkaldt Behavioural Insights Team, der under det populære navn The Nudge Unit anvender behavioural public policy til øge effektiviteten og kvaliteten af den offentlige politik. I 2014 søsætte præsident Obama et lignende initiativ i USA. Seminaret udgør en introduktion til behavioural public policy og vil gennem analyse af både danske og internationale cases undersøge og diskutere, hvordan behavioural public policy kan anvendes til at forbedre offentlige beslutningsprocesser og politikker.

Diskussion af metoder til udvikling og afvikling af behavioural public policy vil blive berørt i seminaret, men udgør ikke det primære fokus for seminaret.

Målbeskrivelser

Kursets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

•centrale begreber indenfor behavioural public policy

•behavioural public policy som redskab til at forbedre offentlige beslutningsprocesser samt politikker

•relevansen af behavioural public policy som redskab til at løse udfordringer i den offentlige sektor generelt

•behavioural public policy til aktuelle, konkrete spørgsmål om den offentlige sektors udfordringer  

Bavel, R., Hermann, B., Eposito, G., and Proestakis A. (2013). Applying Behavioural Sciences to EU Policy Making, Luxembourg (28 s.)

http:/​/​ftp.jrc.es/​EURdoc/​JRC83284.pdf

Chetty, R. (2015). Beahavioral Economics and Public Policy: A Pragmatic Perspective (56 s.)

http:/​/​www.rajchetty.com/​chettyfiles/​behavioral_ely.pdf

Darling, M., Datta, S., and Mullainathan, S. (2013). The Nature of the BEast: What Behavioral Economics is Not (6 s.)

http:/​/​international.cgdev.org/​sites/​default/​files/​beast-what-behavioral-economics-not_final.pdf

Datta, S., and Mullainathan, S. (2012). Behavioral Design. A New Approach to Development Policy (33 s.)

http:/​/​international.cgdev.org/​sites/​default/​files

/​1426679_file_Datta_Mullainathan_Behavioral_Design.pdf

EAST Four Simple Ways to Apply Behavioural Insights (2014) (53 s.)

http:/​/​www.behaviouralinsights.co.uk/​sites/​default/​files/​BIT%20Publication%20EAST_FA_WEB.pdf

Goldacre, B. Haynes, L., Torgerson, D., and Service, O. (2012). Test, Learn, Adapt. Developing Public Policy with Randomised Control Trials, London (34 s.)

https:/​/​www.gov.uk/​government/​uploads/​system/​uploads/​attachment_data

/​file/​62529/​TLA-1906126.pdf

House, J., and Lyons, E. (2013). Towards a Taxonomy of Nudging Strategies, Toronto (8 s.)

http:/​/​www.rotman.utoronto.ca/​-/​media/​Files/​Programs-and-Areas/​behavioural-economics/​Towardsataxonomy.pdf

ideas42 Using Behavioral Economics for Postsecondary Success (2013) (45 s.)

http:/​/​www.ideas42.org/​wp-content/​uploads/​2015/​05/​Using-Behavioral-Economics-for-Postsecondary-Success_ideas42_2013.pdf

Issenberg, S. (2012). The Victory Lab. Random House, chapter 7 (31 s.)

Kahneman, D. (2013). Thinking Fast and Slow, chapter 1-18, 26 (191 s.)

Ly, K., Mazar, N., Soman, D., and Zhao, M. (2013). A Practitioner’s Guide To Nudging, Toronto (28 s.)

http:/​/​www.rotman.utoronto.ca/​-/​media/​Images/​Programs-and-Areas/​behavioural-economics/​GuidetoNudging-Rotman-Mar2013.pdf

Oliver, A. (ed). (2013). Behavioural Public Policy. Cambridge University Press (249 s.)

Rogers, T., and Frey, E. (2014). Changing Behavior Beyond the Here and Now (26 s.)

http:/​/​scholar.harvard.edu/​files/​todd_rogers/​files/​changing_behavior.pdf 

Sunstein, C. (2014). Nudging: A Very Short Guide) (7 s.)

http:/​/​papers.ssrn.com/​sol3/​papers.cfm?abstract_id=2499658

Sunstein, C. (2013). Simpler: The Future of Government, chapter 7 (27 s.)

Sunstein, C., and Thaler, R. (2008). Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, chapter 1-5 (86 s.)

The Behavioural Insights Team Update Report 2013-2015 (2015) (60 s.)

http:/​/​38r8om2xjhhl25mw24492dir.wpengine.netdna-cdn.com/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​BIT_Update-Report-Final-2013-2015.pdf

Tversky, A., and Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases (8 s.)

http:/​/​psiexp.ss.uci.edu/​research/​teaching/​Tversky_Kahneman_1974.pdf

Tversky, A., and Kahneman, D. (1984). Choices, Values, and Frames, American Psychologist, Vol 39(4), Apr 1984 (10 s.)

http:/​/​web.missouri.edu/​~segerti/​capstone/​choicesvalues.pdf

Evne og interesse for arbejdet med at øge effektiviteten i og kvaliteten af den offentlige sektor ved strategisk brug af behavioural public policy.
Seminaret vil være en kombination af forelæsninger fra underviser, mundtlige studenteroplæg, diskussion samt i muligt og relevant omfang inddragelse af gæsteforelæsere, som teoretisk og/eller empirisk arbejder med behavioural public policy i en samfundsvidenskabelig kontekst.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Eksamensforberedelse
 • 50
 • Forberedelse
 • 15
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Øvelser
 • 7,5
 • I alt
 • 206,0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.