ASTK15387U UDBUD: Medier og politik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

COURSE: Media and Politics

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Kursusindhold

Dette udbud fokuserer på mediernes rolle i moderne politik. Udgangspunktet for faget er, at moderne politisk kommunikation i høj grad foregår igennem uafhængige nyhedsmedier, og at vi for at forstå moderne politisk kommunikation derfor også må kunne forstå og analysere den politiske journalistik. Udbuddet vil således både beskæftige sig med spørgsmål om hvilke faktorer der påvirker medierne og mediedækningen, hvad der karakteriserer mediedækningen, og hvilke effekter mediernes nyhedsdækning har.

I første del af udbuddet fokuseres primært på nyhedsmedierne som en institution. Vi beskæftiger og blandt andet med:

 • Mediernes demokrati rolle
 • Massemediernes historie og fremtid?
 • Mediebias
 • Forholdet og magtforholdet mellem medier og politikere

 

Anden del af udbuddet fokuserer på mediedækningens karakteristika og effekter af disse karakteristika. Denne del af udbuddet vil blandt andet fokusere på:

 • Hvorledes studiet af medieindflydelse har udviklet sig
 • Agenda-setting – i hvor høj grad sætter medierne dagsordenen?
 • Medier og viden – hvilken betydning har medierne for befolkningens viden om politik?
 • Framing-litteraturen
 • Mediernes framing af politik
 • Analyse af mediedækning og medieframes – hvordan kan vi bruge tekstanalyse til at analysere medier – og medieeffekter
 • Effekter af framing - hvordan virker frames på modtagerne?
 • Framingeffekter og eksperimenter som metode
 • Valgkampsdækning - hvad kendetegner mediernes valgkampsdækning?

 

Der vil igennem hele udbuddet, og særligt i anden del, være et stærk fokus på metodiske problemstillinger. Vi vil i særlig grad fokusere på kvantitativ indholdsanalyse og kontrollerede eksperimenter, da disse metoder er hyppigt anvendt i litteraturen.  En væsentligt del af undervisningen vil derfor også blive brugt på at diskutere hvorledes disse metoder kan anvendes i studiet af mediedækning og medieeffekter.

De studerende vil ved fuldførelse af udbuddet have tilegnet sig viden om og forståelse af mediernes som en selvstændig politisk aktør. Udbuddet er derfor relevant for studerende, som ønsker at arbejde strategisk med medier og kommunikation i private eller offentlige organisationer.

Derudover vil de studerende få væsentlig indblik i litteraturen om medieeffekter, herunder holdningsdannelse, og faget er derfor relevant for studerende, der vil arbejde med vælgeradfærd, politisk psykologi etc.

Endelig kan metodiske kompetencer i kvantitativ tekstanalyse og kontrollerede eksperimenter kunne anvendes i den fortsatte uddannelse og samtidig er det metoder, der i stigende grad anvendes uden for det akademiske felt, eksempelvis i medier og analyseinstitutter.

Målbeskrivelser

Ved fuldførelse af udbuddet vil de studerende have opnået viden samt teoretiske og metodiske kompetencer, så de kan:

 • Redegøre for og diskutere nyhedsmediernes politiske rolle, herunder
  • Beskrive den historiske udvikling i samspillet mellem medier og politik
  • Redegøre for og diskutere teorier og mediers demokratiske rolle, mediebias og magtforholdet mellem medier og det politiske system
 • Redegøre for og diskutere centrale teorier om medieeffekter, herunder
  • Agenda-setting
  • Framing
  • Medier og politisk viden
 • Anvende disse begreber teorier aktivt på empiriske problemstillinger, hvilket blandt andet indebærer, at de studerende mestrer metoder som kvantitativ tekstanalyse og kontrollerede eksperimenter samt de statistiske redskaber der kræves for at benytte disse metoder
 • Have viden om metodernes styrker og svagheder, samt kunne vurdere og diskutere validiteten og reliabiliteten af undersøgelser, der anvender sådanne metoder.

Albæk, Erik, David Nicholas Hopmann, and Claes Holger de Vreese. 2010. Kunsten at Holde Balancen. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Althaus, S. L., and D. Tewksbury. 2002. "Agenda Setting and the "New" News - Patterns of Issue Importance among Readers of the Paper and Online Versions of the New York Times." Communication Research 29(2):180-207.

Barabas, J., and J. Jerit. 2009. "Estimating the Causal Effects of Media Coverage on Policy-Specific Knowledge." American Journal of Political Science 53(1):73-89.

Bennett, W. L., R. G. Lawrence, and S. Livingston. 2006. "None Dare Call It Torture: Indexing and the Limits of Press Independence in the Abu Ghraib Scandal." Journal of Communication 56(3):467-485.

Bhatti, Yosef, and Rasmus Tue Pedersen. 2015. "News Reporting of Opinion Polls: Journalism and Statistical Noise." International Journal of Public Opinion Research.

Borah, P. 2011. "Conceptual Issues in Framing Theory: A Systematic Examination of a Decade's Literature." Journal of Communication 61(2):246-263.

Chong, D., and J. N. Druckman. 2007a. "Framing Theory." Annual Review of Political Science 10:103-126.

Chong, D., and J.N. Druckman. 2007b. "Framing Public Opinion in Competitive Democracies." American Political Science Review 101(4):637-655.

Cook, Timothy E. 1998. Governing with the News : The News Media as a Political Institution, Studies in Communication, Media, and Public Opinion. Chicago: University of Chicago Press.

Couldry, Nick. 2009. "Does "the Media" Have a Future?" European Journal of Communication 24(4):437-449.

Curran, J., S. Iyengar, A. B. Lund, and I. Salovaara-Moring. 2009. "Media System, Public Knowledge and Democracy a Comparative Study." European Journal of Communication 24(1):5-26.

Curran, James, Sharon Coen, Stuart Soroka, Toril Aalberg, Kaori Hayashi, Zira Hichy, Shanto Iyengar, Paul Jones, Gianpietro Mazzoleni, Stylianos Papathanassopoulos, June Woong Rhee, Hernando Rojas, David Rowe, and Rod Tiffen. 2014. "Reconsidering ‘Virtuous Circle’ and ‘Media Malaise’ Theories of the Media: An 11-Nation Study." Journalism 15(7):815-833.

de Vreese, C. H., J. Peter, and H. A. Semetko. 2001. "Framing Politics at the Launch of the Euro: A Cross-National Comparative Study of Frames in the News." Political Communication 18(2):107-122.

de Vreese, Claes H. 2005a. "News Framing: Theory and Typology." Information Design Journal & Document Design 13(1):51-62.

de Vreese, Claes H. 2005b. "The Spiral of Cynicism Reconsidered." European Journal of Communication 20(3):283-301.

Druckman, James N. 2005. "Media Matter: How Newspapers and Television News Cover Campaigns and Influence Voters." Political Communication 22(4):463-481.

Druckman, James N. 2001. "On the Limits of Framing Effects: Who Can Frame?" Journal of Politics 63(4):1041-1066.

Elenbaas, M., and C. H. de Vreese. 2008. "The Effects of Strategic News on Political Cynicism and Vote Choice among Young Voters." Journal of Communication 58(3):550-567.

Entman, R. M. 1993. "Framing - toward Clarification of a Fractured Paradigm." Journal of Communication 43(4):51-58.

Entman, R. M. 2003. "Cascading Activation: Contesting the White House's Frame after 9/11." Political Communication 20(4):415-432.

Gamson, W. A., and A. Modigliani. 1989. "Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power - a Constructionist Approach." American Journal of Sociology 95(1):1-37.

Green-Pedersen & Stubager, (2010) The Political Conditionality of Mass Media Influence: When Do Parties Follow Mass Media Attention? British Journal of Political Science 40(3)

Hayes, Andrew F, and Klaus Krippendorff. 2007. "Answering the Call for a Standard Reliability Measure for Coding Data." Communication Methods and Measures 1(1):77-89.

Iyengar, Shanto, Helmut Norpoth, and Kyu S. Hahn. 2004. "Consumer Demand for Election News: The Horserace Sells." Journal of Politics 66(1):157-175

Iyengar, Shanto, Mark D. Peters, and Donald R. Kinder. 1982. "Experimental Demonstrations of the "Not-So-Minimal" Consequences of Television News Programs." The American Political Science Review 76(4):848-858.

Karlsen, Rune. 2009. "Online and Undecided: Voters and the Internet in the Contemporary Norwegian Election Campaign." Scandinavian Political Studies 33(1):28-50.

Katz, Elihu. 1957. "The Two-Step Flow of Communication: An up-to-Date Report on an Hypothesis." Public Opinion Quarterly 21(1):61-78.

Katz, Elihu, Jay G Blumler, and Michael Gurevitch. 1973. "Uses and Gratifications Research." Public opinion quarterly:509-523.

KRIPPENDORFF, KLAUS. 2008. "Testing the Reliability of Content Analysis Data." The Content Analysis Reader

Lawrence, R. G. 2010. "Researching Political News Framing: Established Ground and New Horizons." In Doing News Framing Analysis, eds.  Paul D'Angelo and Jim A. Kuypers, 265-285. New York: Routledge.

Lengauer, Günther, Frank Esser, and Rosa Berganza. 2012. "Negativity in Political News: A Review of Concepts, Operationalizations and Key Findings." Journalism 13(2):179-202.

McCombs, Maxwell E., and Donald L. Shaw. 1972. "The Agenda-Setting Function of Mass Media." The Public Opinion Quarterly 36(2):176-187.

McDermott, Rose. 2002. "Experimental Methodology in Political Science." Political Analysis 10(4):325-342.

Nelson, T. E., Z. M. Oxley, and R. A. Clawson. 1997. "Toward a Psychology of Framing Effects." Political Behavior 19(3):221-246.

Nelson, Thomas E, Rosalee A Clawson, and Zoe M Oxley. 1997. "Media Framing of a Civil Liberties Conflict and Its Effect on Tolerance." American Political Science Review:567-583.

Neuendorf, Kimberly A. 2002. The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks: Sage.

Neuman, W. Russell, and Lauren Guggenheim. 2011. "The Evolution of Media Effects Theory: A Six-Stage Model of Cumulative Research." Communication Theory 21(2):169-196.

Newton, K. 2006. "May the Weak Force Be with You: The Power of the Mass Media in Modern Politics." European Journal of Political Research 45(2):209-234.

Niven, David. 2001. "Bias in the News: Partisanship and Negativity in Media Coverage of Presidents George Bush and Bill Clinton." The Harvard International Journal of Press/Politics 6(3):31-46.

Niven, David. 2012. "An Interesting Bias: Lessons from an Academic's Year as a Reporter." PS: Political Science & Politics 45(02):259-264.

Pedersen, Rasmus Tue. 2014. "News Media Framing of Negative Campaigning." Mass Communication and Society 17(6):898-919.

Perloff, Richard M. 2015. "A Three-Decade Retrospective on the Hostile Media Effect." Mass Communication and Society:1-29.

Porpora, D. V., A. Nikolaev, and J. Hagemann. 2010. "Abuse, Torture, Frames, and the Washington Post." Journal of Communication 60(2):254-270.

Prior, M. 2009. "The Immensely Inflated News Audience: Assessing Bias in Self-Reported News Exposure." Public Opinion Quarterly 73(1):130-143.

Prior, Markus. 2005. "News Vs. Entertainment: How Increasing Media Choice Widens Gaps in Political Knowledge and Turnout." American Journal of Political Science 49(3):577-592.

Ridout, T. N., and G. R. Smith. 2008. "Free Advertising How the Media Amplify Campaign Messages." Political Research Quarterly 61(4):598-608.

Slothuus, R. 2008. "More Than Weighting Cognitive Importance: A Dual-Process Model of Issue Framing Effects." Political Psychology 29(1):1-28.

Soroka, Stuart, and Stephen McAdams. 2015. "News, Politics, and Negativity." Political Communication 32(1):1-22.

Strömback, J., and D. V. Dimitrova. 2011. "Mediatization and Media Interventionism: A Comparative Analysis of Sweden and the United States." International Journal of Press-Politics 16(1):30-49.

Strömbäck, Jesper, and Lars W. Nord. 2006. "Do Politicians Lead the Tango?" European Journal of Communication 21(2):147-164.

Strömbäck, Jesper, and Adam Shehata. 2007. "Structural Biases in British and Swedish Election News Coverage." Journalism Studies 8(5):798-812.

Trussler, Marc, and Stuart Soroka. 2014. "Consumer Demand for Cynical and Negative News Frames." The International Journal of Press/Politics 19(3):360-379.

Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. 1981. "The Framing of Decisions and the Psychology of Choice." Science 211(4481):453-458.

Vallone, R. P., L. Ross, and M. R. Lepper. 1985. "The Hostile Media Phenomenon - Biased Perception and Perceptions of Media Bias in Coverage of the Beirut Massacre." Journal of Personality and Social Psychology 49(3):577-585.

Vraga, Emily K., D. Jasun Carr, Jeffrey P. Nytes, and Dhavan V. Shah. 2010. "Precision Vs. Realism on the Framing Continuum: Understanding the Underpinnings of Message Effects." Political Communication 27(1):1 - 19.

Zaller, John. 2003. "A New Standard of News Quality: Burglar Alarms for the Monitorial Citizen." Political Communication 20(2):109-130.

Aalberg, Toril, Peter van Aelst, and James Curran. 2010. "Media Systems and the Political Information Environment: A Cross-National Comparison." The International Journal of Press/Politics 15(3):255-271.

- Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab, i særlig grad metodefagene. Der tages udgangspunkt i litteratur, som i høj grad anvender kvantitative analysemetoder, og det er derfor absolut nødvendigt med en solid forståelse af sådanne metoder (signifikanstest, regressionsanalyse etc.). Kendskab til politisk kommunikation, politisk psykologi, kvantitativ tekstanalyse og eksperimenter som metode er en fordel, men ikke en nødvendig forudsætning.
Udbuddet vil være baseret på oplæg af underviseren, men der lægges i høj grad også op til - og forventes - aktiv deltagelse af de studerende igennem spørgsmål, diskussion og løsning af mindre opgaver i undervisningen (blandt andet ved brug af et webbaseret responssystem som Socrative). Der vil eventuelt også være enkelte gæsteforedrag fra eksterne oplægsholdere.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 80
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 98
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.