ASTK15386U UDBUD: Strategisk styring i den offentlige sektor

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

COURSE: Strategic managementin the public sector

Uddannelse

7,5 ECTS på KA-uddannelsen


10 ECTS på BA-uddannelsen

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i at stort set alle offentlige organisationer udarbejder en ”Strategi” Men hvad vil det sige at etablere en strategi – og hvad vil det sige at agere strategisk på organisationsniveau? På managementhylden i lufthavnens boghandel er der eksempler på letlæste bøger om strategi – men er de dækkende for hvad det vil sige at agere strategisk?

 

På kurset ”Strategisk styring i den offentlige sektor etableres en ramme for strategisk tænkning. En række strategiske perspektiver gennemgås, og vi ser på, hvordan strategier manifesterer sig i den offentlige sektor.

 

Kursets formål er at beskrive strategisk tænkning, og at præsentere en række værktøjer til strategisk tænkning, og at sætte strategi i relation til bl.a. magt, legitimitet og teknologi. Kurset tager aktuelle eksempler på strategier i den offentlige sektor op, og analyserer strategiernes virkemåde.

 

 

Foreløbig gennemgangsplan

 

 1. Introduktion til kurset og til strategisk tænkning
 2. Iagttagelse af 2. orden – det strategiske blik på organisationen
 3. Hvad er strategi: fire perspektiver på strategi
 4. Strategisk tilgang - 1: Vektorperspektivet, Legitimitetsperspektivet
 5. Strategisk tilgang - 2: Kompetenceperspektivet, Det narrative perspektiv
 6. Strategisk tilgang - 3: Magtperspektivet, Visionsperspektivet
 7. Strategisk tilgang - 4: Teknologiperspektivet, Tillidsperspektivet
 8. Strategi og styringsredskaber
 9. Cases: Strategiprocesser i stat og organisationer
 10. Cases: Strategiprocesser i kommuner og regioner i Københavns kommune, strategiprocessen i Odense Kommune, Strategiprocessen i Region Hovedstaden
 11. Strategi og politik
 12. Kritiske strategiperspektiver
 13. Gæst
 14. Eksamensforberedelse

 

Kompetencebeskrivelse

På grund af udbredelsen af strategiudvikling i den offentlige sektor, vil kurset være særdeles anvendeligt for den studerende, der søger ansættelse her.  Udbuddet styrker den studerendes evne til at tænke strategisk og sætter den studerende i stand til selvstændigt at udvikle og beskrive strategier i offentlige organisationer.

Målbeskrivelser

Kursets mål er efter endt undervisning at sætte den studerende i stand til at genkende strategisk tænkning. Den studerende vil selvstændigt kunne vælge relevante strategiske perspektiver og begrunde valget. Det er kursets målsætning, at den studerende efter endt undervisning skal have tilegnet sig viden om de almindeligste strategiske værktøjer, og have tilegnet sig en evne til at anvende dem.

 

Kurset skal endvidere sætte den studerende i stand til

 • At skifte mellem strategiske perspektiver
 • At analysere eksempler på organisatoriske strategier
 • At reflektere over udmeldte strategier, og at sætte disse ind i en relevant sammenhæng

Johnsen, Åge (red)

En strategisk offentlig sektor

Fakbokforlaget Vigmostad & Bjørke

2014

S 13-35

22 s.

Whittington, Richard,

Hva er strategi? Og spiller den noen rolle?

Abstrakt forlag, 2002

Hele bogen (13-196)

183 s.

 

Luhmann, Niklas

Iagttagelse og paradoks Essays om autopoirtiske systemer

Gyldendal, 2003

s. 7-41

34 s

 

Andersen, Niels Åkerstrøm,

Born, Asmund _W.

Kærlighed og omstilling

Italesættelsen af den offentligt ansatte

Nyt fra samfundsvidenskaberne, 2001

s. 13-31

18 s.

 

Andersen, Niels Åkerstrøm,

Born, Asmund _W.

The employee in the sign of love

Culture and Organization, vol. 14, no. 4.december 2008, p 325-343

18 s

 

Klausen, Kurt Klaudi

Skulle det være noget særligt,

L&R Business

1. udg. 12. oplag, 2013

S. 117 – 137

20 s.

 

Suchman, Mark C

Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches Academy of Management Review

1995

July, , Vol.20(3)
(40 s.)

 

Nordhaug, Odd

Competence specifities in Organizations

22 s.

 

 

 

Anapalou, Elena; Louise Fitzgerald

Refraiming competency in management development

15 s.

 

Barry D; Elmes M. Strategy retold. Towards a narrative view of strategic discourse.

s. 24

 

Fog, K. et al.

Branding gennem storytelling

Historiefortællingens fire elementer

Kap. 1 & 2 i storytelling i praksis

s. 32

Pfeffer, Jefrey

Symbolic action: Language, ceremonies and settings in Managing with Power – politics and influence

s. 21

 

 

Daugaard, Jensen, P-E; Søren Christensen

Kontrol i det stille. Indledning og kapitel 6 (perspektiveringer)

s. 36

 

Collins, J.C.; Porras, J.I.

Organizational visions and visionary organizations

s. 23

 

Busch, T. ;  Endringsledelse i det offentlige

s.  47

La Cour Anders, Holger Højlund

Afføringsskemaer som teknologi

I Gintberg Jensen, Jonna, Berit Haa Pedersen (red): Sundhedsvæsenet i et konstruktivistisk perspektiv

Forlaget unge pædagoger, 2008

S 109-136

27 s

 

 

Baumann Z.

Modernitet og Holocaust,

Hans Reitzels forlag, 2001

s. 17 – 53

36 s.

 

Tangkjær C.

De mange ledelsesværktøjer: Hvor ligger ledelsens muligheder

12 s

 

Åkerstrøm, Niels.; Thygesen, Niels

Styring af styringsværktøjer

8 s

 

Whittington, Richard

Completing the practice turn in strategy research

Organization Studies, 2006 27:613

11 s

 

 

 

 

Thygesen, Niels, Kampmann, No Emil Sjöberg

Tillid på bundlinjen

Gyldendal Business

S 13. – 19, 69, - 78, 173-198, -

27 s

 

Hvordan flyver brumbassen

Svendsen, Gert Tinggaard

14 s

 

Boye Koch, Pernille, Tim Knudsen

Ansvaret der forsvandt

Samfundslitteratur, 2014

s. – 9-55

46 s.

 

Bo Smith udvalget

Embedsmanden i det moderne folkestyre

Jurist- og økonomforbundets forlag

s. 11-21, s. 225 – 270, s. 366 – 378

67 s.

 

Kodex VII

Syv centrale pligterfor embedsmænd i centraladministrationen,

Finansministeriet, 2015

Hele pjecen

63 s.

 

 

 

God adfærd i det offentlige

Moderniseringsstyrelsen,

2007

Hele pjecen

38 s.

 

 

 

 

Johnsen, Åge (red)

En strategisk offentlig sektor

Fakbokforlaget Vigmostad & Bjørke

2014

S 37 - 61

24 s

 

 

 

 

Gjelstrup, Gunnar, Hanne Foss Hansen

Evalueringsstyring i en krisetid – kommunalreformen

 

 

Konkrete eksempler på strategier i offentlige organisationer.

Fødevarestyrelsen, Region Hovedstaden

50

 

Moderniseringsstyrelsen

God arbejdsgiveradfærd

27. s

TBA

Rennisson, Bettina Wolfgang

De 20 P’er

Problemkatalog for fremtidens offentlige lederskab

Økonomistyring og Informatik, 29. årg 2013/14 nr. 2

S 153 – 182

29 s.

 

Johnsen, Åge (red)

En strategisk offentlig sektor

Fakbokforlaget Vigmostad & Bjørke

2014

S 63-85

 

22 s

 

Pedersen, Ove Kai

Konkurrencestaten

s. 275 – 316

 

41 s.

 

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab.
Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning, studenterinddragelse og caseanalyse af konkrete eksempler på strategi. Der forventes at være eksterne oplægsholdere. Der forventes endvidere aktiv deltagelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 10
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 126
 • Øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.