ASTK15339U Udbud: "Os og dem" - Indvandrings- og integrationspolitik i Vesteuropa

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course: "Us and The" - immigration and integration policy in Western Europe

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Kursusindhold

Indvandrings og integrationsdebatten har fyldt meget i Dansk og Europæisk politik gennem de sidst 20 år. Dette fag vil med udgangspunkt i den europæiske kontekst analysere de immigrations- og integrationspolitiske diskussioner og værktøjer der bruges til at ”manage migration” – i faget vil de studerende stifte bekendtskab med teorier vedrørende nationalisme, immigration og integration – og hvordan disse kommer til udtryk og spiller sammen i den offentlige debat og politik på indvandrerområdet.  

Udbuddet forventes struktureret efter følgende overskrifter.

1)      Indledning: Immigration til Europa: Anden verdenskrig til i dag  

2)      Grænser – tab af kontrol? Åbne grænser eller Fortress Europa?

3)      Ønsket og uønsket indvandring

4)      Eksternaliseringen af de Europæiske grænser

5)      Indvandrings- og integrationspolitik: Den offentlig meningog medierne

6)      Partipolitik – Immigration på højre og venstrefløjen  

7)      Interessegrupper, institutioner og stiafhængighed

8)      Teoretiske tilgange til statsborgerskab og integration

9)      Nationalisme og assimilation

10)    Case studie 1: Danmark

11)    Case studie 2: Tyskland

12)    Case studie 3: Frankrig

13)    Case studie 4: UK

14)    Afslutning og afrunding.


Det endelige indhold og opbygning vil blive justeret efter deltagernes interesser.

Kompetencebeskrivelse

Udbuddet styrker de studerendes kompetencer til at forstå problemer i grænseområdet mellem national og international politik og til at reflektere over mulige løsninger på meget komplekse og relevante indvandrings og integrationspolitisk problemstillinger både nationalt og internationalt. Kurset er et godt udgangspunkt for andre opgaver i uddannelsesforløbet og relevant for studerende der ønsker en karriere indenfor f.eks. kommuner, statsadministrationen eller internationale organisationer og som ønsker at være i stand til at forholde sig kritisk og analyserende til et af vores tids mest presserende spørgsmål

Målbeskrivelser

Udbuddets/seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 1. Beskrive konkrete indvandrings- og integrationspolitiske problemstillinger i forskellige Europæiske lande
 2. Præsentere centrale teoretiske retninger indenfor nationalisme, immigration og integration
 3. Anvende teorierne på konkrete cases.
 4. Sammenligne og analysere hovedretninger og politiske værktøjer vedrørende indvandring og integrationspolitik   
 5. Kombinere og syntetisere bidrag til den akademiske debat om forholdet mellem nationalisme, integration og indvandring
 6. Vurdere gyldigheden af de forskellige teoretikeres argumenter.

Dette er et oplæg til hvilken type af undervisningsmateriale der vil blive brugt i faget – ændringer vil forekomme.

A.D.Smith, Nationalism, Polity Press, 2010.

Alba, Richard and Victor Nee. 1999. “Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration.” Pp. 137-160 in The Handbook of International Migration, edited by Charles Hirschman et al. New York, NY: Russell Sage Foundation.

B Anderson, Imagined Communities, 2nd edn, Verso Books, 1991;

Bale, Tim, ‘Turning Round the Telescope: Centre-right Parties and Immigration and Integration Policy in Europe’, Journal of European Public Policy 15:3 (2008), 315-330.

Barry, Brian, Culture and Equality, 2001. Chapter 2 ‘The Strategy of Privatization’.

Billig, M. (1995) Banal Nationalism, London: Sage

Bloch, A. (2010) 'The Right to Rights? Undocumented migrants from Zimbabwe living in South Africa', Sociology, 44 (2): 233-250

Boswell, Christina, ‘Theorizing Migration Policy: Is there a Third Way?’, International Migration Review 41:2 (2007), 75-97.

Brettell, Caroline, and Hollifield, James (eds), Migration Theory: Talking Across Disciplines, 2nd edition, 2007.

Brubaker, Rogers, ‘The Return of Assimilation’, Ethnic and Racial Studies 24:4 (2001), 531-548.

Castles, Stephen, and Miller, Mark J., The Age of Migration, 4th edition, 2009.

Cornelius, Wayne et al (eds), Controlling Immigration: A Global Perspective, 2nd edition, 2004.

Freeman, Gary ‘Immigrant Incorporation in Western Democracies’, International Migration Review 38:3 (2004), 945-969.

Geddes, Andrew, The Politics of Migration and Immigration in Europe, 2003.

Goldin et al. 2013 Exceptional people: How migration shaped our world and will define our future

Goodhart, David, ‘Too Diverse?’, Prospect 95, February 2004

Guiraudon, Virginie, and Lahav, Gallya, ‘A Reappraisal of the State-Sovereignty Debate: The Case of Migration Control’, Comparative Political Studies 33:2 (2000), 163-95.

Gundelach, Peter: ”Det er dansk”, Hans Reizels forlag 2002.

Hansen, Randall, ‘Globalization, Embedded Realism, and Path Dependence’, Comparative Political Studies 35 (2002), 259-283.

Hearn, J. (2006) Rethinking Nationalism: A Critical Introduction, Palgrave Macmillan.

Iversflaten, Elisabeth, ‘Threatened By Diversity: Why Restrictive Asylum and Immigration Policies Appeal to Western Europeans’, Journal of Elections, Public Opinion, and Parties 15:1 (2005), 21-45

J Breuilly, Nationalism and the State, 2nd edn, Manchester University Press, 1993;

Joppke, Christian, ‘Transformation of Immigrant Integration: Civic Integration and Antidiscrimination in the Netherlands, France, and Germany’, World Politics 59 (2007), 243-273.

Joppke, Christian, ‘Why Liberal States Accept Unwanted Immigration’, World Politics 50:1 (1998), 266-293.

Kymlicka, Will, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, 1995. Chapters 3 ‘Individual Rights and Collective Rights’ and 6 ‘Justice and Minority Rights’.

Lahav and Guiraudon (2006) Actors and Venues in Immigration Control: Closing the gap between political demands and policy outcomes, West European Politics, 29:2 2006

Larsen, Christian Albrekt, Danskernes Nationale forestillinger, Aalborg: Aalborg universitetsforslag, 2008

Messina, Anthony, and Lahav, Gallya (eds), The Migration Reader: Exploring Politics and Policies, 2006.

Messina, Anthony, The Logic and Politics of Post-WWII Migration to Western Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Modood, Tariq, Randall Hansen, Erik Bleich, Brendan O’Leary, and Joseph H. Carens, ‘The Danish Cartoon Affair: Free Speech, Racism, Islamism, and Integration’, International Migration 44:5 (2006), 3-62.

Parekh, Bhikhu, Rethinking Multiculturalism, 2000. Chapter 8 ‘Equality in a Multicultural Society’; also pp. 99-113 on Kymlicka.

Ruhs, M. And Martin, P. (2008) Numbers vs rights: Trade-offs and guest worker programs‘,International Migration Review, 42(1): 249-265.

Rydgren, J. (2008), Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing voting in six West European countries. European Journal of Political Research, 47: 737–765.

Schain, Martin A., ‘Commentary: Why Political Parties Matter’, Journal of European Public Policy 15:3 (2008), 465-470.

Soysal, Yasemin, Migrants and Postnational Membership in Europe, 1994. Chapters 3 & 4.

Interesse i indvandrerpolitiske problemstillinger, nationalisme og politik er en stor fordel – forudsætter grundlæggende forståelse for de politiske systemer i Vesteuropa.
Udbuddet vil være en kombination af forelæsninger, skriftlige og mundtlige studenteroplæg og diskussion samt eventuelt inddragelse af gæsteforelæsere.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 79
 • Forberedelse
 • 168
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 275
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.