ASTK15338U Udbud: Mellemøsten og den aktuelle verdensorden

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course: The Middle East and the New World Order

Uddannelse

Valgfag på specialiseringen "International Relations, Diplomacy and Conflict Studies"

Bemærk:

Bachelorniveau 20 ECTS

Kandidatniveau 15 ECTS

Kursusindhold

Mellemøsten og den aktuelle verdensorden

Kursets formål er at undersøge udviklingen i Mellemøsten i tiden fra den kolde krigs afslutning og frem til i dag, samt at evaluere denne udvikling på teoretiske præmissser. Regionen har været igennem krige, fredsslutninger, borgerkrige, oprør, demokratiseringer, militærkup og økonomiske op- og nedture. Kurset søger med udgangspunkt i træk ved den nye verdensorden efter 1989 at finde mønstre og sammenhænge i denne turbulente udvikling. Der anvendes forskellige tilgange og en række casestudier til brug herfor. Der lægges især vægt på overblik og analyse af de forskellige aspekter af mellemøstlig politik i lyset af det særlige ved den aktuelle verdensorden.

Udbuddet forventes struktureret efter følgende overskrifter:
1. Introduktion – Mellemøsten som studieområde
2. Træk ved den aktuelle verdensorden: sikkerhedspolitik.
3. Træk ved den aktuelle verdensorden: økonomi.

4. Træk ved den aktuelle verdensorden: politik og demokrati.
5. Verdensordenen og dens modstandere.

6. Hovedlinjer 1989-94: allianceskift og amerikansk indflydelse.

7. Hovedlinjer 94-2001: politisk stabilitet og økonomiske problemer.

8. Hovedlinjer 2002-2015: intervention, demokratisering, oprør.

9. Case 1: Irak og invasionerne.

10. Case 2: Irans atomprogram.

11. Case 3: Erdogan og Tyrkiet.
12. Case 4: Egypten fra Mubarak til al-Sisi
13. Case 5: Borgerkrigen i Syrien.
14. Afslutning og afrunding.
Det endelige indhold og opbygning vil blive justeret efter deltagernes interesser.

 

Målbeskrivelser

”Udbuddets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Beskrive og have overblik over den konkrete politiske udvikling og problemstillinger i regionen.
 • Præsentere centrale teoretiske retninger, der retter sig mod at analysere udviklingen.
 • Anvende teorierne på konkrete cases.
 • Sammenligne og analysere teoretiske forklaringer på de væsentlige udviklinger.
 • Kombinere og syntetisere bidrag til forklaring af udviklingen.
 • Vurdere gyldigheden af de forskellige teoretikeres argumenter. 

 

Der vil blive anvendt uddrag af følgende:

Nuno P. Monteiro, Theory of Unipolar Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).

Charles Tripp, The Power. And the People. Paths of Resistance in the Middle East (Cambridge University Press, 2013).

Lawrence Freedman: A Choice of Enemies. America Confronts the Middle East (London: Phoenix, 2008).

Clement M. Henry and Robert Springborg: Globalization and the Politics of Development in the Middle East ( Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

Birthe Hansen: Unipolarity and the Middle East (Richmond: Curzon Press, 2000).

Samt artikler.

 

Der vil til undervisningsstart foreligge et egentligt pensum samt en omfattende sæt af forslag til baggrundslæsning og anbefalelsesværdig, uddybende litteratur.

De studerende forudsættes at have kundskaber svarende til grunduddannelsen i International Politik.
Udbuddet vil være en kombination af forelæsninger, studenteroplæg og diskussion, samt eventuelt inddragelse af gæsteforelæsere.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.