ASTK15335U Udbud: Diplomati i forandring

Årgang 2015/2016
Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

 

Elective in the Specialisation "International Relations, Diplomacy and Conflict Studies"

Kursusindhold

Kurset er organiseret i ni sessioner à tre undervisningstimer (3 x 45 minutter). Der er to undervisere på kurset, der begge er tilstede i konfrontationstimerne. Den ene kursusansvarlige har sin rod i det praktiske diplomati, hvorimod den anden trækker på forskningen på området. Det er praksis, der møder forskningen. Praktikeren der møder forskeren.

Fra og med undervisningsgang nr. 2 inkluderer undervisningen korte studenteroplæg. Det forventes at alle kursusdeltagere deltager i mindst ét studenteroplæg om et tema, der er defineret af de undervisningsansvarlige. En typisk undervisningsgang inkl. studenteroplæg vil have følgende forløb: time 1: generelt underviseroplæg om sessionens tema; time 2: et eller to studenteroplæg inklusiv åben diskussion; time 3: underviseroplæg om en udvalgt tematik.

Undervisningsgang nr. 8 tager form af en workshop, der afvikles i Udenrigsministeriet med deltagelse af repræsentanter fra Direktionssekretariatet. Workshoppen består i et kort oplæg fra direktionssekretariatet, hvorefter der udleveres baggrundsmateriale til brug formuleringen af en vision, en struktur og en funktionsbeskrivelse for en ny udenrigstjeneste.

Undervisningsgang nr. 9 har til formål at diskutere nogle aspekter ved den mundtlige eksamen, samt at repetere nogle udvalgte problematikker, der har været gennemgående på kurset.

Målbeskrivelser

Det overordnede formål med kurset er at de studerende tilegner sig et grundigt indblik i Danmarks nutidige diplomatiske praksis og organisering. Med udgangspunkt i teorier om bl.a. diplomati, udenrigspolitik og småstater er kurset praksisorienteret med stor vægt på cases og eksempler fra den diplomatiske virkelighed. Temamæssigt vil de fleste aspekter af moderne diplomati blive dækket ind: udenrigstjenestens organisering, klassisk diplomati, økonomisk diplomati, borgerservice og krisediplomati.

Session 1: Diplomati i forandring (07.09.2015, 15.15-18.00)

Generel indføring i litteraturen om diplomati og de væsentligste akademiske diskussioner, herunder diskussion af de udfordringer diplomatiet stået over for i dag.

Præsentation af praktiske forhold i relation til kurset og dets afvikling, herunder synopsis-eksamen.

Pensumlitteratur:

Hocking, Brian, Jan Melissen, Shaun Riordan og Paul Sharp (2012), ”Futures for Diplomacy. Integrative Diplomacy in the 21st Century”, Report no. 1, Netherlands Institute of International Relations: Clingendael (73 sider).

+ Kapitel 1 og 2 i Martin Marcussen (forthcoming)

 

Session 2: Udenrigsministeriet (14.09.2015, 15.15-18.00)

Udenrigsministeriets nyere historie, dets funktioner og forskellige reformer af ministeriet.  Der vil blive gjort et forsøg på at definere de særlige forhold der gør sig gældende for det danske Udenrigsministerium i sammenligning med andre, sammenlignelige udenrigsministerier.

Pensumlitteratur:

Hocking, Brian (2002), ”Introduction: Gatekeepers and Boundary-Spanners – Thinking about Foreign Ministries in the European Union”, i Brian Hocking et al., eds. Foreign Ministries in the European Union. Integrating Diplomats, London: PalgraveMacmillan, pp. 1-17 (16 sider)

Kjølsen, Klaus (2000), ”Udenrigstjenesten”, i Tim Knudsen, red., Dansk forvaltningshistorie II, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, pp. 745-70 (25 sider).

Moses, Jonathan W. og Torbjørn Knutsen (2001), ”Globalization and the Reorganization of Foreign Affairs Ministries”, Cooperation and Conflict, 36(4): 355-80 (25 sider).

+ kap 5 Marcussen (forthcoming)

 

3. Ambassaderne (21.09.2015, 15.15-18.00)

Gennemgang af de diplomatiske repræsentationers organisation og opgaver, samt relationerne mellem ude- og hjemmetjenesten. Diskussion af ambassadereformen 2014. Fokus på nogle udvalgte teoretiske paradigmer, der er udviklet til at studere transnationale virksomheder og diskussion af deres anvendelighed i studiet af den samlede udenrigstjenestes organisation, funktion, forandring og ledelse.

Pensumlitteratur:

Johanson, Jan og Ja-Erik Vahlne (2009), “The Upssala Internationalization Process Model Revisited: From Liability of Foreignnes to Liability of Outsidership”, Journal of International Business Studies, 40(9): 1411-31 (20 sider).

Zaheer, Srilata (1995), “Overcoming the liability of foreignness”, Academy of Management Journal 38(2): 341-63 (NB: kun siderne 341-8).

Zaheer, Srilata og Elaine Mosakowski (1997), “The dynamics of the liability of foreignness”, Strategic Management Journal 18(6): 439-64 (NB: kun siderne 439-48).

+ kap 6 i Marcussen (forthcoming)

 

4. Udenrigspolitisk analyse og småstatsteori (26.10.2015, 15.15-18.00)

Gennemgang af en række værktøjer, der kan anvendes til studiet af udenrigspolitisk beslutningstagning. Diskussion af tre perspektiver på studiet af småstaters handlebetingelser i en international kontekst

Pensumlitteratur:

Petersen, Nikolaj (1977), “Adaptation as a Framework for the Analysis of Foreign Policy Behavior”, Cooperation and Conflict, 12: 221-50.

Wivel, Anders (2013), “Danmarks militære aktivisme”, i Kristian Søby Kristensen, red. Danmark i krig. Demokrati, politik og strategi i den militære aktivisme, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, pp. 27-52 (25 sider).

+ Marcussen, Martin, kapitel 3 og 4

 

5. Klassisk diplomati (02.11.2015, 15.15-18.00)

Diskussion af forskellige former for mellemstatslige forhandlinger – bilateralt og multilateralt, herunder fokus på det diplomatiske arbejde i tæt institutionaliserede sammenhænge som eksempelvis EU og FN.

Pensumlitteratur:

Panke, Diana (2011), “Small States in EU Negotiations: Political Dwarfs or Power-Brokers”? Cooperation & Conflict, 46(2): 123-43 (20 sider).

Malnes, Raino (1995) “‘Leader’ and ‘Entrepreneur’ in International Negotiations: A Conceptual Analysis” European Journal of International Relations, 1(1): 87-112 (25 sider).

Martin Marcussen, kapitel 7: Klassisk Diplomati

 

6. Økonomisk diplomati (09.11.2015, 15.15-18.00)

Definition af økonomisk diplomati og de forskellige årsager til, at det har fået en opblomstring i de senere år. Diskussion af sammenhængen mellem brede udenrigspolitiske målsætninger og det økonomiske diplomati, herunder udfordringerne for og mulighederne i det økonomiske diplomati. Særlig fokus på henholdsvis eksportfremme, internationale handelsaftaler, dansk udviklingsdiplomati og sanktionsinstrumentet.

Pensumlitteratur:

Nielsen, Svend Roed (2014), ”Økonomisk diplomati får stigende betydning”, Udenrigs, september, pp. 44-7.

Okano-Heijmans, Maaike (2011), “Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies”,  The Hague Journal of Diplomacy, 6(1-2): 7-36 (30 pages).

Woolcock, Stephen (2011), “EU Economic Diplomacy: The Factors Shaping Common Action”, The Hague Journal of Diplomacy, 6(1-2): 83-99 (17 pages).

kapitel 8 i Martin Marcussen (forthcoming)

 

7. Borgerservice og krisediplomati (16.11.2015, 15.15-18.00)

Diskussion af det borgernære diplomati, herunder konsulære opgaver samt offentlighedsdiplomati og nation-branding. Definition og eksemplificering af krisediplomati. Særlig fokus på de kommunikations- og koordinationsudfordringer, der opstår for udenrigstjenesten i krisestyringssituationer.

Pensumlitteratur:

Andersen, Jesper Fersløv Andersen (2014), ”Krisediplomati”, i Martin Marcussen og Karsten Ronit, red. Dansk Diplomati. Klassiske træk og nye tendenser, København: Hans Reitzels Forlag, pp. 77-96.

Blach-Ørsten, Mark (2014), ”Medialisereing af diplomatiet”, i Martin Marcussen og Karsten Ronit, red. Dansk Diplomati. Klassiske træk og nye tendenser, København: Hans Reitzels Fortag, pp. 111-28.

Maaike Okano-Heijmans (2011), ”Changes in Consular Assistance and the Emergence of Consular Diplomacy”, i Jan Melissen og Ana Mar Fernández, red., Consular Affairs and Diplomacy, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 21-42.

+ kapitel 9 i Martin Marcussen (forthcoming)

cross-cultural tensions?” Media, War and Conflict, 1(3): 339-59.

 

8. Workshop i Udenrigsministeriet under ledelse af direktionssekretariatet (07.12.2015)

 

9. Spørgetime og diskussion af synopser til mdt. eksamen og (14.12.2015, 15.15-18.00)

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.