ASTK15332U Udbud: Nye former for politisk deltagelse

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Course: New forms of political participation

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Kursusindhold

Kurset kombinerer (1) gennemgangen af konventionelle, civilsamfunds- of statscentrerede deltagelsesmodeller vedr. civil kultur, social kapital, valg, partimedlemskab og medborgerskab med (2) nye mere identitets- og projektorienterede tilgange til protestpolitik, politisk forbrugerisme, hverdagsmageri og ekspertaktivisme, der alle rækker ud over stat og civilsamfund. Kurset udmunder i (3) en ny diskussion af deltagelse som nye former for ’connective action’. der hverken er individuelt eller kollektivt begrundede, og hverken orienterer sig primært imod stat eller civilsamfund. 

 

FORELOEBIG KURSUSPLAN:

 

1.INTRODUKTION

(Bang 2003)              s. 241-267                     27s

(Bang 2009a)            s. 100-116                     16s

(Bang 2009b)            s. 117-138                     21s

2.Det moderne demokratis udfordringer

(Habermas 2006)    s. 411-426                           15s

(Stoker 2006)                               s.     1-  31, 68-102              65s                                     

Moderne deltagelsemodeller

3.Social kapital og institutionel succes

(Putnam 1993)                                          s. 163-185               22s

(Putnam and Goss 2002)              s

(March &  Olsen 1995)                s.   49- 89      40s

(Bartolini and Mair 2001)            s. 327-345     18s

 

 1. Foreninger, normer og offentlighed                                        

(Torpe 2000)                                                      s. 

(Stolle & Howard 2007)              s.    1-  11      11s

(Goode 2005)                                                     s.    1-  55      55s

 

  

5.Fra ’input’ og pligtnormer til ’output’ og engagementsnormer

(Dalton 2008)                                                     s.    76- 98     22s

(Hay 2007)                                                         s.   54-  89     35s

(Warren 2002)                                                    s.677-701      24s

 

6.Protestpolitik, mikropolitik og forbrugerpolitik

(Pattie, Seyd og Whiteley 2004) s.  110-126     16s.

 (Stolle, Hooghe

& Micheletti 2005) s. 245-269                           24s

(Norris, Walgrave & Aelst 2003) s.1- 36           36s

(Coleman 2008)                           s.      1- 26     26s

 (Bennett et al 2009)                                          s. 105-120       15s

(Stolle & Howard 2008)              s.     1-  11     11s

 

7.Projekt- og identitetskabelsespolitik

(Stalder 2006)                                                    s.   75-104                           29s

(Coleman 2007)                            s.

(White 2008)                                            s. 1-  19, 279-333    73s

 

8.Hverdagsmagere og ekspertborgere

(Bang 2005)                                                       s. 155-179                           24s

(Bang 2013)                                                       s.    84-100                          17s

(Li and Marsh)                             s. 247-272                           25s

(Vromen og Collin 2010)             s. 97-112                             15s

(Hendriks og Tops 2005)             s.475-490                            15s

9.Globaliseringens udfordringer

(Della Porta 2013)                   s. 85- 150                   66s

(Beyer 2014)                            s.      1-26                   27s

                                                 s. 127-141                  15s

 1. Opsummering 1: collective vs connective action

(Bennett and Segerberg 2013) s.    1-  114                115s

 

11.Opsummering 2: Politisering vs. problematisering

(Bang 2015)

(Jensen og Bang 2014)

(Bang og Jensen 2015)

(Bang og Halupka 2015)

Præcise opgivelser følger

 1. 13, 14 Er stadig åbne

 

Målbeskrivelser

Demonstrere kendskab til gammel og ny deltagelsesforskning især spændingerne imellem:

 1. Formel vs. uformel deltagelse
 2. Pligtnormer vs. engagementsnormer
 3. Legitimerende identitet og modstandsidentitet vs. projektidentitet
 4. Traditionelt foreningsliv og medborgerskab vs. nye sociale og politiske bevægelser og aktivismer
 5. Socialt fællesskab vs. politisk fællesskab
 6. Collective action vs. connective action
 7. Politisering vs problematisering

Forholde deltagelsesmodellerne til et overordnet analytisk perspektiv på forskellen og spændingen imellem:

 1. Traditionel input-politik, hvor deltagelse bygger på pligt og respekt for loven og motiveres af interesser og idéer på Venstre-Højreskalaen. Her drejer deltagelse sig primært om at blive hørt i offentligheden og blive repræsenteret i de formelle institutioner ud fra devisen om, at demokrati bygger på en norm om at opnå fri og lige adgang til og anerkendelse i de kollektive beslutningsprocesser.
 2. Ny output-politik, hvor deltagelse baserer sig på engagement og orienterer individer og grupper imod at gøre en konkret forskel på deres eget liv og på realiseringen af deres mangfoldige livsprojekter.  Deltagelse drejer sig her ikke så meget om ideologi som om hverdagsværdier og om at gøre tingene selv, alene og sammen med andre – herunder være ulydig og bryde med loven eller, modsat, samarbejde konkret med autoriteterne, alt efter hvad projektet kræver.  Deltagelse bliver dermed primært et spørgsmål, om hvordan man bedst kan være til at formulere problemer og udfordringer vedr. sit hverdagsliv, italesætte de nødvendige politikker og sætte sit præg på deres konkrete levering.

Bang, Henrik Paul (ed.): (2003a): Governance as social and political communication. Manchester: Manchester University Press.

Bang, Henrik Paul (2003b): ‘A new ruler meeting a new citizen’ in Bang (ed.): 241-267.

Bang, Henrik Paul (2005): “Among everyday makers and expert citizens” in Newman (ed.): Bristol: Policy Press: 159-179.

Bang, Henrik P. (2009a) ‘Political community: The blind spot of modern democratic decision-making’

British Politics 4: 100–116.

Bang, Henrik P. (2009b) ‘‘Yes we can’: identity politics and project politics for a late modern world’. Urban Research & Practice, vol. 2, nr. 2: 117-138.

Bartolini, Stefano & Peter Mair (2001) ‘Challenges to Contemporary Political Parties’ i Diamond, Larry & Richard Gunther Political Parties and Democracy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press: 327-344.

Bennett, W. Lance, Chris Wells og Allison Rank (2009) ‘Young citizens and civic learning: two paradigms of citizenship in the digital age.’ Citizenship Studies,13:2,105 — 120

Bennett, W. Lance og Alexander Segerberg (2013) The Logic of Connective Action. Cambridge: Cambridge University Press.

Beyer, Jessica L. (2014) Expect Us: Online Communities and Political Mobilization. Oxford: Oxford University Press

Coleman, Stephen (2008) ‘Making Citizens Online.’ Institute of Communications Studies, University of Leeds

Dalton, Russell J (2008) ‘Citizenship Norms and the Expansion of

Political Participation’. Political Studies, VOL 56, 76–98.

Goode, Lukes (2005) Jürgen Habermas. London: Pluto Press

Habermas, Jürgen (2006) ‘Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research.’ Communication Theory 16: 411–426.

Hay, Colin (2007): Why We Hate Politics. Cambridge: Cambridge

Hendriks, Frank & Pieter Tops (2005) ‘Everyday Fixers as Local Heroes: A Case Study of Vital Interaction in Urban Governance.’ Local Government Studies, Vol. 31, No. 4, 475 – 490.

Li Yaojun & David Marsh (2008) ‘New Forms of Political Participation: Searching for

Expert Citizens and Everyday Makers’. British Journal of Political Science 38: 247–272.

March, James & Johan P. Olsen (1995): Democratic Governance. New York: The Free Press.

Marsh, David Paul ‘t Hart & Karen Tindall (2010) ‘Celebrity Politics: The Politics of the Late Modernity?’ POLITICAL STUDIES REVIEW, VOL 8: 322–340.

Mouffe, Chantal (1998): ‘The radical centre: A politics without adversary. Soundings issue 9: 11-23

Mouffe, Chantal (2000) ‘Politics and Passsion: The Stakes of Democracy’. Ethical 
perspectives- Katholieke Universiteit Leuven 7:2-32-3, 146-150.

Mouffe, Chantal (2002) ‘For an Agonistic Public Sphere’. westminsterresearch.wmin.ac.uk: 1-3

Norris, Pippa, Stefaan Walgrave & Peter van Aelst (2003) ‘Who Demonstrates? Disaffected Rebels, Conventional Participants, or Everyone?’, Revised article for Comparative Politics: s. 1-36.

Pattie, Charles, Patrick Seyd and Paul Whiteley (2004): Citizenship in Britain. Cambridge: Cambridge University Press.

Della Porta, Donatella (2013 Can Democracy Be Saved? Cambridge: Polity Press 

Putnam, Robert D. (1993): Making Democracy Work. Princeton N.J.: Princeton University Press.

Putnam, Robert D. & Kristin A. Gross (2002) ‘Introduction’ in Putnam, Robert D. Democracies in Flux. Oxford: Oxford University Press: 3-21.

Stalder, Felix (2006) Manuel Castells. Cambridge: Polity

Stoker, Gerry 2006: Why Politics Matters. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Stolle, Dietlind & Marc Morjé Howard (2008) ‘Civic Engagement and Civic Attitudes in Cross-National Perspective: Introduction to the Symposium’ in Political Studies, VOL 56: 1–11

Stolle, Dietlind, Marc Hooghe & Michele Micheletti (2005) ‘Politics in the Supermarket: Political Consumerism as a Form of Political Participation’. International Political Science Review, Vol 26, No. 3: 245–269.

Stolle, Dietlind & March H. Howard (2008) ‘Civic Engagement and Civic Attitudes in Cross-National Perspective: Introduction to the Symposium’ POLITICAL STUDIES, VOL 56: 1–11

Torpe, Lars (2000) ‘Foreninger og demokrati’ I Andersen, Jørgen Goul, Lars Torpe & Johannes Andersen Hvad folket magter. Kbh, Djøf

Vromen, Ariadne and Philippa Collin (2010) ‘Everyday Youth Participation?’ Young: Nordic Journal of Youth Research. Vol 18(1): 97–112.

Warren, Mark (2002) ‘What Can Democratic Participation Mean Today?’ Political Theory, vol 5, nr. 30: 677-701.

White, Harrison C. (2008): Identity & Control. Princeton: Princeton University Press.

 

Holdundervisning med diskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.