ASTK15331U UDBUD: Politisk adfærd

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

COURSE: Political behaviour

Uddannelse

Obligatorisk kursus i specialiseringen: Politisk Adfærd og anvendt videregående kvantitative metoder

Bachelor level 20 ECTS

Master level 15 ECTS

Kursusindhold

Studiet af politisk adfærd søger at måle og forklare individers politiske handlinger og holdninger og udgør hermed et centralt element i politologien. Evnen til at analysere og forstå politisk adfærd er derfor en kernekompetence for politologer. Forskning i politisk adfærd spænder vidt, fra klassiske områder som vælgeradfærd, politisk deltagelse, politisk kommunikation og (politiske) værdier til mere specifikke emner såsom holdninger til forskellige politiske spørgsmål (fx immigration, skat, eller EU), betydningen af politiske skandaler, eller effekten af valgkampe på befolkningens stemmeadfærd. Uafhængigt af fokus er formålet at forstå, hvad der skaber, ændrer og fastholder individernes politiske holdninger og adfærd i en given samfundsmæssig kontekst.

 

”Politisk Adfærd” gennemgår state-of-the-art inden for den politiske adfærdsforskning. Faget bygger oven på fagene Almen Statskundskab og Sammenlignende Statskundskab på grunduddannelsen, men med eksplicit fokus på politisk adfærd. Faget skal give de studerende en bred introduktion til forskningen i politisk adfærd. Vi bruger én til to undervisningsgange på hvert emne. Eksempler på emner er: Vælgeradfærd, partimedlemsskab og partigrupper, politiske værdier, politisk deltagelse, psykologiske dispositioner for politiske holdninger og adfærd, betydningen af kontekst i forhold til politiske holdninger og adfærd. Faget tager teoretisk udgangspunkt, men hvor der diskuteres på tværs af specifikke emner og empiriske studier. ”Politisk Adfærd” tjener som fundament for det valgfrie specialiseringsvalgfag på specialiseringen i politisk adfærd og videregående anvendt kvantitativ metode.

 

Seminaret forventes struktureret på følgende måde:

 1. Intro: Hvad er politisk adfærd og hvorfor studeres det?
 2. Familiens rolle I: Politisk socialisering
 3. Familiens rolle II: Biologiens rolle og Evolutionære perspektiver
 4. Individuelle forskelle I: Holdningsstruktur og ideologi
 5. Individuelle forskelle II: Prædispositioner og følelser
 6. Individuelle forskelle III: Politisk sofistikation
 7. Social baggrund: Køn, Uddannelse, indkomst m.m.
 8. Social kontekst I: Interpersonelle indflydelser
 9. Social kontekst II: Nabolag og andre netværk (gæsteforelæsning v. Ryan Enos)
 10. Social kontekst III: Mediernes rolle (framing m.m.) (gæsteforelæsning v. Ryan Enos)
 11. Social kontekst IV: Partierne rolle
 12. National kontekst: Politisk kultur og komparativ politisk adfærd
 13. Afrunding: Konference med præsentation af forskning
Målbeskrivelser

Politisk adfærd vil give de studerende følgende kompetencer:

 • Overblik over centrale debatter inden for forskningen i politisk adfærd.

 • Evnen til at identificere og differentiere centrale teoretiske perspektiver på politisk adfærd.

 • Evnen til at gennemføre en informeret analyse af hvordan politiske tiltag påvirker (politisk) adfærd.

  Faget vil være tæt bundet til Anvendt Videregående Anvendt Metode, som undervises på samme tidspunkt.

 

 

Det vil til undervisningsstart forelægge et endeligt pensum. Der vil blive anvendt nyeste artikler fra førende politologiske videnskabelige tidsskrifter. Som et par artikler kan nævnes:

 • Enos, R.D. (2015). “What the Demolition of Public Housing Teaches Us About the Impact of Racial Threat on Political Behavior.” American Journal of Political Science, forthcoming.

 • Enos, R. D. & Hersh, E. (2015). “Elite Perceptions of Electoral Closeness: Fear in the Face of Uncertainty or Overconfidence of True Believers?,” British Journal of Political Science, forthcoming.

 • Bhatti, Y. & Hansen, K.M. (2015) The Effect of Residential Concentration on Voter Turnout among Ethnic Minorities. International Migration Review, forthcoming.

 • Bhatti, Y. & Hansen, K.M. (2012) Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters. Journal of Elections, Public Opinion and Parties 22 (4):380–406.

 • Dinesen, P.T. & Sønderskov, K.M. (2015) Ethnic Diversity and Social Trust: Evidence from the Micro-Context. American Sociological Review, forthcoming

 • Dinesen, P.T. & Sønderskov, K.M. (2014) Danish Exceptionalism : Explaining the Unique Increase in Social Trust over the Past 30 Years. European Sociological Review, Vol. 30, No. 6, 2014, p. 782-795.

 • LaCour, Michael, and Donald Green. 2014. "When Contact Changes Minds: An Experiment on Transmission of Support for Gay Equality." Science 346(6215): 1366-1369.

 • Zuckerman, A. S. (2005) The Social Logic Of Politics: Personal Networks As Contexts For Political Behavior: Temple University Press

 • Nickerson, D. W. (2008) Is Voting Contagious? Evidence from Two Field Experiments. American Political Science Review, 102(1): 49-57.

 • Bond, R. M., Fariss, C. J., Jones, J. J., Kramer, A. D., Marlow, C., Settle, J. E. & Fowler, J. H. (2012) A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. Nature, 489: 295-298.

   

  Faget giver en bedre forståelse af politisk adfærd og politiske processer: Mange politiske tiltag har som formål at påvirke borgernes adfærd og i den sammenhæng bidrager den politiske adfærdsforskning med en forståelse af, hvilke konsekvenser den førte politik kan forventes at have for menneskers adfærd. Som eksempel kan nævnes betydningen af politiske kampagner, anvendelse af performance mål i den offentlige sektor. Her kan den politiske adfærdsforskning bidrage med viden om, hvordan befolkningen reagerer på information og dermed udgøre et oplyst grundlag at føre politik på.

Det forudsættes at man har gennemført Metode 2, Almen Statskundskab og Sammenlignede Statskundskab eller tilsvarende.
Der undervises to gange fire timer ugentligt i de første syv uger af semesteret dvs. uge 43 inklusiv. Dvs. at der altså er otte undervisningstimer ugentligt de første 7 uger.

Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning kombineret med grundige diskussioner i undervisningen.

Som et særligt element indgår gæsteforelæsninger med Ryan Enos fra Harvard University som en del af kurset.

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 56
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.