ASTK05400U Specialeseminar

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Thesis Seminar

Kursusindhold

Specialeseminar udbydes hvert semester. Det tilstræbes, at de forskellige seminarhold består af specialestuderende, som skriver speciale inden for samme faglige område.
Studienævnet kan fastsætte regler for antallet af deltagere i det enkelte seminar.

Alle specialeseminarer kræver forhåndstilmelding inden en frist, som fastsættes af studielederen (den generelle specialevejleder), samt godkendelse af specialets opgaveformulering og specialekontrakt.

Målbeskrivelser

Ingen oplysninger om målbeskrivelse.

Holdundervisning og heldagsseminarer.
Udover de faste undervisningsdage vil der være heldagsseminarer mm.
Disse dage oplyses i undervisningsplanen der vil være tilgængelig på kursussiden i Absalon (Undervisningstilspunkterne forventes klar ved semesterstart)
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 100
  • Holdundervisning
  • 27
  • I alt
  • 127
Point
0 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Aktiv deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Deltagelse i specialeseminar kan have forskellige former, men indebærer normalt, at den studerende fremlægger to specialeoplæg (til sammen på et omfang af min. 10 og max. 20 sider), opponerer på andre studerendes oplæg og deltager i diskussionerne heraf.
Deltagelse i specialeseminar er obligatorisk, og der vil kun i ganske særlige tilfælde kunne forventes dispensation herfra.