ASTB12004U Sammenlignende Statskundskab

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Comparative politics

Kursusindhold

Faget giver et samlet overblik over den sammenlignende statskundskabs (komparativ politiks) grundlæggende elementer. Det behandler politiske processer, strukturer, aktører og normer i en række udvalgte lande i et komparativt perspektiv. Det tilstræbes, at følgende politiske systemer behandles: EU, Storbritannien, Tyskland, USA, Kina, Frankrig, Rusland og Japan. Faget indeholder i særlig grad problemstillinger vedrørende politisk magt, demokrati og autoritære styreformer, politisk økonomi og udvikling, partier og stater, politisk deltagelse, identitet, religion og politik samt sociale klasser.

Målbeskrivelser

Sammenlignende statskundskab giver den studerende

 • En omfattende indsigt i fagets begreber og teorier.
 • Et godt kendskab til de komparative metoder og deres anvendelse på et konkret materiale.
 • En kompetence til selvstændigt at kunne tage stilling til problemstillingerne i komparativ politik og til at anvende begreber og teorier i konkrete analyser af et empirisk materiale.
 • En omfattende empirisk viden om komparativ politiks emneområde

Pensum udgør 1900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet

Holdundervisning kombineret med fællesforelæsning og workshop
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 80
 • Forberedelse
 • 121
 • Forelæsninger
 • 34
 • Holdundervisning
 • 28
 • Øvelser
 • 12
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Faget bestås gennem en 5- dages hjemmeopgave i det opgivne pensum og bedømmes med karakter og ekstern censur.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning, at faget Almen statskundskab er bestået, før der kan aflægges eksamen i Sammenlignende statskundskab.

Det er en forudsætning, at 2 skriftlige opgaver (2800 ord pr. opgave) er bestået, før der kan aflægges eksamen i Sammenlignende statskundskab.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
KarakterBetegnelse Beskrivelse 
 12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Med udgangspunkt i selvstændig refleksion over og anvendelse af
sammenlignende statskundskabs begreber, teorier og metoder demonstreres evnen til systematisk at analysere politiske strukturer, aktører, processer og normer samt konsekvenser i Danmark
såvel som i andre lande. Der demonstreres en forståelse for forudsætninger og udviklingsmuligheder for begreber, teorier eller metoder
Inden for sammenlignende statskundskab. Den studerende har omfattende faktuel viden.

 7

God præstation, der
demonstrerer opfyldelse
af fagets mål med en del mangler.

Med udgangspunkt i en sikker viden om sammenlignende
statskundskabs begreber, teorier og metoder demonstreres evnen til at analysere og diskutere politiske strukturer, aktører, processer og normer i Danmark såvel som i andre lande. Begreber og teorier anvendes med en del mangler systematisk og aktivt. Den studerende har grundlæggende faktuel viden

 02 Tilstrækkelig præstation,

der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Med udgangspunkt i en basal viden om sammenlignende
statskundskabs begreber, teorier og metoder demonstreres evnen til at analysere udvalgte politiske normer, strukturer, processer og aktører i Danmark og/eller i andre lande. Teorier og begreber anvendes i ringe omfang aktivt og systematisk i diskussionen. Den studerende har begrænset faktuel viden.