ASTB05010U Metode 1

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Methods in Social Science 1

Kursusindhold

Metode 1 giver en introduktion til og træning i grundlæggende redskaber inden for kvalitativ og kvantitativ metode, herunder indsigt i problemformulering og videnskabelige vurderingskriterier, eksempelvis reliabilitet og validitet. Faget giver en indføring i statistik med hovedvægt på bivariate analyser og anvendelsesorienterede statistiske analyser med brug af statistisk software. Indsamling, behandling, fremstilling og vurdering af forskellige former for data, herunder kritisk anvendelse af sekundærkilder, er gennemgående temaer i faget. Som led i undervisningen får de studerende en indføring i praktiske analyser af kvalitativ såvel som kvantitativ karakter.

 

Målbeskrivelser

Metode 1 giver de studerende

 • et grundlæggende og bredt kendskab til kvalitative og kvantitative teorier og metoder og deres respektive anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • en introduktion til metodeanvendelse og forskningsstrategier i politologi og den øvrige samfundsvidenskab og de dertilhørende overvejelser vedrørende problemformulering, metodevalg, planlægning, dataindsamling og analyse
 • teoretisk indsigt i og praktisk erfaring med at planlægge, gennemføre og anvende interview i forbindelse med en samfundsvidenskabelig problemformulering
 • redskaber til at gennemføre mindre undersøgelser af konkrete samfundsforhold på et metodisk bevidst grundlag
 • teoretisk indsigt i og praktisk erfaring med at planlægge spørgeskemaundersøgelser og konstruere spørgeskemaer på baggrund af en samfundsvidenskabelig problemformulering, samt at anvende og bearbejde statistisk materiale i forbindelse med konkrete opgaver
 • et grundlæggende kendskab til statistisk metode og anvendelsen deraf
 • grundlag for kritisk at vurdere egne og andres undersøgelsesresultater.
Holdundervisning kombineret med fællesforelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 77
 • Forberedelse
 • 132
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 56
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Faget bestås gennem et antal øvelser samt en 6 timers universitetsopgave. Indlevering af øvelserne er en forudsætning for at opnå adgang til eksamen. Universitetsopgaven karakterbedømmes med ekstern censur.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
KarakterBetegnelseBeskrivelse
12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets målBesvarelsen er systematisk og stringent struktureret og disponeret. Besvarelsen er udtømmende med præcis brug af fagets metoder og metodiske begreber i teori såvel som praksis. Der vises en høj grad af selvstændig refleksion, hvor forståelsen for de metodiske problematikker kommer til udtryk aktivt, sammenhængende og systematisk.
7God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.Besvarelsen er struktureret og disponeret, således at fagets grundlæggende og væsentlige metoder og metodiske begreber anvendes i teori såvel som praksis. Metoder og begreber anvendes i noget omfang systematisk, sammenhængende og aktivt.
02Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målBesvarelsen er løst struktureret og disponeret, men med flere af fagets metodiske begreber, der anvendes i teori såvel som praksis. Metoder og begreber anvendes i ringe omfang aktivt og systematisk.