APSK05025U Professionel psykologisk færdighedstræning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Professional Communication training

Uddannelse

 

Vær opmærksom på at E15 er sidste gang at kurset udbydes

Kursusindhold

Professionelle samtaler udgør en væsentlig del af psykologers arbejde, f.eks. i form af vurderings- og udredningssamtaler, rekrutteringssamtaler og udviklings- og coachingsamtaler, terapeutiske samtaler mv. Træning af samtalekompetence er således et centralt element i psykologuddannelsen.
Formålet med modulet er at introducere den studerende til psykologisk-teoretiske perspektiver på professionel samtale og forskellige konkrete samtale-teknikker og -redskaber, samt at give den studerende mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. Indholdsmæssigt vil modulet beskæftige sig med: Etablering af kontakt, samtaleproces og indholdsstyring samt samtaleevaluering. Endvidere arbejdes der med opmærksomhed og opmærksomhedsdistribution og observation, forståelse og tolkning. Endelig arbejdes der med klientmodeller i teori og gennem praktiske øvelser.

Målbeskrivelser

Gennem deltagelse i modulets aktiviteter demonstrerer den studerende forståelse af den professionelle samtales grundlæggende træk, forløb og processer samt en gradvist øget professionel samtalekompetence, således at den studerende ved modulets afslutning kan:
- Redegøre for faser, forløb og processer i den professionelle samtale.
- Redegøre for psykologens rolle(r) i den professionelle samtale.
- Gennemføre en professionel samtalesituation.
- Analysere andres professionelle samtaler på basis af observation.
- Reflektere over egen rolle i professionel samtale og selv-korrigere adfærd og teknik på basis af refleksion.
- Redegøre for klientproblematikker på basis af klientsamtaler.
- Give professionel feedback på andres samtaleteknik.

200 siders obligatorisk litteratur.

Pensumliste tilgængelige i midten af juni

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • I alt
  • 30
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Mindst 75% fremmøde i undervisningen samt aktiv deltagelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse