APSB11006U Statistik 2

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Statistics 2

Kursusindhold

Statistik 2 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 2 vil fokusere på statistiske analyser af mere komplekse studier med multiple behandlingsgrupper og/eller gentagne målinger.

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode og empiriske undersøgelser) og øvelseshold (metode og øvelser bl.a. ved brug af statistisk software).

 • Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
 • øvelsesholdene gennemgås eksempler på analyse af data og fortolkning af resultater på baggrund af de i forelæsningerne introducerede statistisk tests. Studerende får vejledning på holdniveau i forbindelse med udarbejdelse af de obligatoriske hjemmeopgaver.
Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende

 • Udføre statistiske undersøgelser. Vurdere og beskrive resultater af statistiske undersøgelser og deres forudsætninger. Drage konklusioner om ukendte størrelser, parametre, knyttet til populationen.
 • Beskrive faglige problemer som statistiske problemer. Anvende hensigtsmæssige statistiske metoder til at løse problemet. Fortolke resultaterne og formidle statistiske konklusioner til lægmandssprog.
 • Redegøre for videnskabelige artiklers statistiske resultater og kunne forholde sig analyserende til valg af metoder samt de konklusioner, der drages på baggrund af det statistiske materiale.
 • Udføre statistiske analyser ved brug af et statistik-program, fx SPSS.

250 siders obligatorisk litteratur. Pensumliste for forår 2016 er ikke tilgængelig endnu. Se Pensumliste forår 2015

Det anbefales, men kræves ikke, at Statistik 1 er bestået forud for Statistik 2.
Forelæsning / Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 42
 • I alt
 • 70
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Ved den skriftlige prøve har eksaminanden 3 timer til rådighed.
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at den studerende har fået godkendt 75 % fremmøde pa øvelseshold og aktiv deltagelse i form af øvelser samt udarbejdelse af øvelsesrapporter.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden kan medbringe skriftlige hjælpemidler jf. studieordningens pkt. 4.1.9.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

maj/juni

Reeksamen

august

Kriterier for bedømmelse