APSB11003U  Statistik 1

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Statistics 1

Kursusindhold

Statistik 1 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 1 vil fokusere på planlægning og udførelse af statistiske analyser af simple studier med f.eks. to behandlingsgrupper.

Fagelementets centrale emner:

 • Deskriptiv statistik, dvs. måder at opsummere og repræsentere større mængder af observationer både talmæssigt og i form af figurer
 • Elementær statistisk inferens, dvs. drage konklusioner om ukendte størrelser, parametre, knyttet til populationen.
 • Introduktion til statistik-program, fx SPSS.

 

OBS! Forelæsningen foregår på engelsk – holdundervisning på dansk

Målbeskrivelser

Ved afslutning af modulet kan den studerende:

 • Udføre simple statistiske undersøgelser. Vurdere og beskrive de statistiske resultater og oversætte konklusioner til lagmandssprog.
 • Redegøre for videnskabelige artiklers statistiske resultater og kunne forholde sig analyserende til valg af metoder.
Forelæsning / Holdundervisning
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
PRØVEFORM: Skriftlig prøve på universitetet
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Eksaminanden har 2 timer til sin rådighed.
Krav til indstilling til eksamen

FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE I EKSAMEN: Det er en forudsætning for opgaveaflevering, at den studerende har fået godkendt 75 % fremmøde på øvelseshold og aktiv deltagelse i form af øvelser samt udarbejdelse af 2 øvelsesrapporter på hver max 6 sider.
 

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

December/januar

Reeksamen

Februar

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 70