APSB05122U Valgfag - Psykotraumatologi: Krise og katastrofepsykologi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Elective course - The Psychology of Crisis and Catastrophe

Kursusindhold

Undervisningen vil fokusere på følgende:

 • Psykotraumatologi. Historie og teori.
 • Hvor er vi nu? Aktuelle og centrale begreber.
 • Akutte stressreaktioner ved traumer.
 • Det post-traumatiske reaktionsmønster.
 • PTSD-diagnosen. Definition og konsekvenser.
 • Børn og traumer.
 • Psykoterapeutisk intervention:
 • Organisering
 • Kriseterapeutiske principper
 • Forskellige interventionsmodeller belyst ved cases.
 • Stressreaktioner hos de professionelle hjælpere.
 • Psykologisk debriefing.

De enkelte emner vil blive belyst ved cases og video-sekvenser.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

 • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
 • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
 • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.
Holdundervisning 14 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering ved alle valgfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse