APSB05021U Valgfag - Formidling

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Elective course - The Teaching of Psychology

Kursusindhold

I al psykologisk virke er formidling et centralt element. Vi tager i undervisningen afsæt i formidling af psykologisk viden og vil derigennem berøre emner, der er særdeles relevante for den psykologiske gerning generelt betragtet. Forløbet er praksisorienteret og fokus er på, at den enkelte deltager udvikler sine kompetencer som formidler. Dette gennem oplæg, øvelser og feedback.

Målbeskrivelser

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Ved afslutning af valgfagsmodulet pa Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.
Holderundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • I alt
  • 24
Point
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Fri reflektionsopgave, opgaven udleveres ved undervisningens start
OMFANG: Opgaven er på max 5 sider
Afleveres en uge efter sidste UV-gang
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse