APSA70032U Valgfag - Krop og psyke

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Elective course - The Body and the Psyche

Kursusindhold

Undervisningen fokuserer på forholdet mellem krop og psyke og kroppens betydning for identitet, psyke, bevidsthed og oplevelsescentrum. Undervisningsforløbet vil belyse, hvordan krop og psyke kan forstås. Dette kræver en teoretisering og begrebsliggørelse af det, der ligger mellem det bevidste oplevelsescentrum og den fysiologiske krop kaldet det kropsligt ubevidste.  Alle er enige om at kroppen spiller en afgørende rolle fra spæd og i barndom, men kroppen "glemmes" i det voksne liv og negligeres i de fleste teorier og konstruktioner eller reduceres til et objekt for subjekt og psyke. Ydermere vil undervisningen fokusere på dels, hvilken betydning fysisk aktivitet har for bevidsthed og identiteten og dels hvilken rolle kroppen spiller i behandling og terapi med eksempler fra skizofrene patienter. Vægten ligger på en fænomenologisk og psykodynamisk forståelse af forholdet mellem krop og psyke.

Målbeskrivelser

Ved afslutning af valgfagsmodulet på Institut for Psykologi kan den studerede:

  • Beskrive og redegøre for relevante begreber og tematikker indenfor valgfaget.
  • Beskrive og redegøre for relevante metodiske tilgange i forhold til valgfagets emne.
  • Forklare sammenhænge, analysere og/eller udføre valgfagsrelevante procedurer under vejledning.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • I alt
  • 30
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for opgaveaflevering ved alle valgfag, at den studerende har fået godkendt mindst 75 % fremmøde, men undervisningen er baseret på fuld deltagelse. Der kan udover sædvanlig, forberedt deltagelse være forudsat løbende opgaveudarbejdelse, udarbejdelse af oplæg, deltagelse i midtvejsseminar eller andet. Det vil i givet fald fremgå af undervisningstilbuddet.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse